Fagstoff

Førstehjelp ved bruddskader

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Lårhalsbrudd. Kvinne som ligger på gulvet med smerter. Illustrasjon.  

Benbrudd er en vanlig skade, spesielt blant eldre mennesker. Brudd i håndledd og hoftebrudd er vanligst. Bruddskader må behandles på sykehus.

Her kan du lese mer om Lårhalsbrudd.

Den umiddelbare førstehjelpen vil være å forsøke å redusere smertene ved å stabilisere den skadde legemsdelen med for eksempel en spjelk, og å holde bruddstedet i ro.

En spjelk skal stabilisere leddet både ovenfor og nedenfor bruddstedet. Hvis det er mulig å heve bruddstedet, er det bra for å redusere blødning og hevelse. Å heve bruddstedet kan også redusere smerten.

Har pasienten store bruddskader, er det viktig å sikre frie luftveier og god sirkulasjon. Er det mistanke om brudd i rygg eller nakke, så skal pasienten ligge i ro til mer kvalifisert personell kommer fram til ulykkesstedet. Førstehjelpstiltakene handler om å sikre frie luftveier og å holde pasienten varm.

Benbrudd. En animasjon fra NHI 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Teoretisk stoff for

Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Generelt