Fagstoff

Førstehjelp ved blødninger

Publisert: 29.06.2011, Oppdatert: 24.10.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Enkelt sårstelll av et sår på leggen. Foto.     

Det skilles mellom indre og ytre blødninger.

Ved indre blødninger blir huden blålig, stram og øm rundt blødningsstedet på grunn av opphopningen av blod i vevet.

Ved mistanke om indre blødninger er det viktig å sikre frie luftveier og legge pasienten i sideleie med hevede bein for å forsøke å sikre sirkulasjonen. Under sideleie skal den skadde sida legges ned.

 

Ved ytre blødninger strømmer blod fra skadestedet – enten i en jevn strøm (veneblødning) eller støtvis (pulsåreblødning). Ved pulsåreblødning er blodet lysere på farge, og det kan skumme.

Førstehjelpen er også her å sikre frie luftveier og sikre sirkulasjonen. Vi kan forsøke å stoppe synlig blødning med trykkbandasje eller omsnøring. Det blødende stedet bør heves for å redusere blødningen.