Fagstoff

Førstehjelp ved fremmedlegeme i luftveiene

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bukstøt. Illustrasjon.  

Det vanligste hos voksne personer er at fremmedlegemer setter seg fast i halsen når de spiser. Hos barn kan leker som sette seg fast i luftveiene.

Symptomer på at en pasient har et fremmedlegeme i luftveiene, er at han eller hun tar seg til halsen, får pustevansker og deretter kan miste bevisstheten på grunn av oksygenmangel.

Førstehjelpen til personer som har et fremmedlegeme i halsen, er forskjellig på et lite barn og på en voksen person. Det er ulike måter å få ut et fremmedlegeme på.

Hos voksne er det viktig å først prøve å få pasienten til å hoste. Når pasienten hoster, lages et luftstøt som kan få fremmedlegemet opp av halsen. Dersom pasienten klarer å snakke, hoste eller puste, skal førstehjelperen ikke slå pasienten i ryggen, siden dette kan få fremmedlegemet til å sette seg fast enda lenger nede i luftveiene. 

Klarer ikke pasienten å hoste, skal førstehjelperen prøve Heimlichs manøver. Heimlichs manøver er vist her: Heimlichs manøver  Manøveren kan utføres både når pasienten står og ligger på ryggen. Hjelper ikke Heimlichs manøver, bør førstehjelperen forsøke å slå noen slag mellom pasientens skulderblad.

Er pasienten bevisstløs, setter vi i gang med HLR: hjerte–lunge-redning HLR – hjerte–lunge-redning – film

Førstehjelp til barn som får fremmedlegeme i luftveiene, vises her: 

Førstehjelp: Barn setter noe i halsen  

Oppgaver

Teoretisk stoff for