Fagstoff

Førstehjelp ved hjerteproblemer

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Medisinsk nødnummer. 113. Foto.Medisinsk nødnummer 113

En pasient som opplever hjerteproblemer, skal øyeblikkelig stanse all aktivitet og legge seg ned. Pasienten må legge seg ned for å spare oksygen til de livsviktige organene. De som er sammen med hjertepasienten, må opptre rolig for å unngå å påføre pasienten stress og angst. Stress og angst øker oksygenbehovet i kroppen.

 

Førstehjelpsprinsippene for en hjertepasient kaller vi MONA:
 

M – morfin: Ambulansepersonell vil gi morfin til pasienten fordi morfin virker smertelindrende og angstdempende. Det reduserer oksygenbehovet noe.

 

O – oksygen: Oksygentilførselen må sikres, og ambulansepersonell gir pasienten oksygen gjennom nesekateter eller maske.

 

N – nitroglyserin: De fleste pasienter som har kjente hjerteproblemer, har nitrospray eller nitroglyserintabletter. Pasienter med smerter i brystet bør ta nitropreparater så snart som mulig. Nitroglyserin utvider kransarteriene slik at det blir bedre gjennomstrømming i hjertemuskelen. Når mange blodårer ellers i kroppen også utvides, blir blodtrykket lavere, og blodstrømmen tilbake til hjertet avtar. Det reduserer arbeidet for hjertet.

 

A – acetylsalisylsyre: Dispril er et kjent preparat som inneholder virkestoffet acetylsalisylsyre. Acetylsalisylsyre virker blodfortynnende.

 

Dersom en pasient på sykehus eller sykehjem får hjerteproblemer, kan sykepleieren eventuelt sette i gang MONA. Helsefagarbeideren kan bistå med å finne fram og koble opp oksygen, og eventuelt hjelpe til med medisineringen. Jo før behandlingen starter, jo bedre kan behandlingsresultatet bli.

Kilde: Norsk legemiddelhåndbok-oppsummering av ustabil angina/hjerteinfarkt behandling 

Relatert innhold