Fagstoff

Vurdering av informasjon fra Internett

Publisert: 20.06.2011, Oppdatert: 01.08.2017
Elever jobber intensivt med pc

Vurdering av informasjon som du finner på Internett, er i prinsippet det samme som å vurdere det du finner i en artikkel i et fagblad eller i en bok. I praksis er det imidlertid vanskeligere fordi innpakningen er så forskjellig fra papirbasert informasjon, og fordi det ikke alltid er så lett å finne ut hvem som har laget nettsider.

Adressen sier mye om avsenderen

Domenenavnet, før siste punktum og første skråstrek i en nettadresset, er en kilde du bør undersøke. Merk at lenker kan føre til et helt annet sted enn lenketeksten du klikker på. Finn ut hvor denne leder: domenenavn.no/forvirrende/lenke 

Prøv deg: Hva er aldersdatering med C 14-metoden?

Tabellen nedenfor inneholder skjermdumper fra fire forskjellige kilder som sier noe om hvordan man kan finne alderen på gjenstander ved bruk av C14-metoden. Hvis du klikker på bildene, kommer du direkte til kildene.

Ta deg god tid og se gjennom alle fire informasjonskildene, og ta notater underveis. Deretter prøver du å svare på spørsmålene nedenfor tabellen, men kikk gjerne på spørsmålene før du starter gjennomgangen.

Nettstedet kreasjonisme.com

Blå side med tekst.Artikkel på nettstedet kreasjonisme.com. 

Nettstedet viten.no

Et opplæringsprogram.Viten.no: Radioaktiv stråling – farlig og nyttig. 

Nettstedet Youtube.com

Avspilling av en video, bilde av årringer.Video fra YouTube – The Age Of The World Made Easy. 

Nettstedet snl.no

Ei side med en artikkel i midten.Artikkel fra SNL – aldersbestemmelse.     

Spørsmål til ettertanke

Hva er kildene? Finn ut så mye som mulig om hvilke personer og/eller institusjoner som er ansvarlige for informasjonen. (YouTube.com er for eksempel ikke godt nok.)

  • Se på nettadressene, ta dem fra hverandre.
  • Se etter annen informasjon om avsender på siden, finn ut om informasjonen kan verifiseres.
  • Finn ut hva som er avsendernes mål.
  • Se hvilke fakta som presenteres.
  • Vurder argumenter og virkemidler som benyttes.
  • Finn ut om informasjonen er egnet for deg.

Vil du si at avsenderne er

  • troverdige?
  • objektive?
  • nøyaktige?
Relatert innhold

Til fordypning