Fagstoff

Internkontroll i bedriften

Publisert: 13.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

  • Internkontroll er bedriftens egne rutiner for å sikre at maten som produseres og selges er trygg.
  • Internkontrollsystemet sørger for at vi oppdager feil og mangler på et tidlig tidspunkt.

Kontrollskjema for temperatur i en ringperm. Foto.  All mat som serveres eller selges i Norge skal være helsemessig trygg. For å sikre at maten er trygg har Mattilsynet utarbeidet et regelverk. Dette regelverket skal gjøre det lettere for bedriften å ha kontroll på at maten de servere er trygg. Internkontroll er de rutinene vi lager for å sikre en god styring. Alle som jobber i en bedrift med å produsere eller selge mat er ansvarlig for at regelverket blir overholdt.

En kokk fyller ut temperaturkontrollskjema. Foto.Temperaturkontroll må utføres daglig. 

 

 En hånd med en vaskefille på kjøkkenbenken. Foto.Daglig vask av kjøkkenet er en del av rutinene i internkontrollen. 

 

Hygieneforskriften

I flere ulike lover og forskrifter er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige krav. Den forskriften som regulerer kravene til renhold heter «Forskrift om næringsmiddelhygiene», også kalt hygieneforskriften.

Formålet med hygieneforskriften er å sikre næringsmidlenes hygieniske kvalitet, og å forebygge produksjon og omsetning av helseskadelige næringsmidler. Hvordan vi får lokalene rene og i god stand blir opp til deg og bedriften å sette i system. Alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger lover og forskrifter. I internkontrollen skal det nedfelles

  • hva som skal gjøres rent 
  • hvor ofte det skal rengjøres 
  • hvem som skal gjøre arbeidet 
  • hvilke rengjøringsmidler som skal brukes 
  • hvilke metoder og redskaper som skal brukes
  • om det er nødvendig med verneutstyr, og eventuelt hvilket

IK-matforskriften

«Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen» blir til daglig kalt IK-matforskriften og er et nyttig redskap i arbeidet med å systematisere og kvalitetssikre matproduksjon. Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner for å sikre bedriften helsemessig trygg mat. Mattilsynet har til enhver tid et oppdatert og vedtatt regelverk som du kan lese mer om på Mattilsynet. Lover og forskrifter er også tilgjengelig på Lovdata

Relatert innhold