Fagstoff

Journalistikk under press

Publisert: 08.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediemakt

 

Huskelappen

Mediene blir ofte kalt for demokratiets vaktbikkje.

 

Mediene utøver makt i samfunnet gjennom journalistisk virksomhet.

 

Mediene er samtidig en arena der andre som har makt i samfunnet, opptrer.

 

Mediemakt

På de neste sidene kan du lese mer om:

  • Mediene som maktaktører
  • Kildemakt
  • Mediene som maktarena
  • Journalistikk og brukermedvirkning

 

Du får også et innblikk i samspillet mellom politikere og medier  i valgkampen i 2009.

 

Martin Eide om mediemakt. Eide er professor ved Universitetet i Bergen. 

Mediene har en viktig jobb å gjøre i et demokrati som vårt, noe profesjonelle journalister er svært bevisste på.  – Men den samfunnsnyttige journalistikken presses fra mange hold, sier medieprofessor Martin Eide.

Både i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten kan vi lese om de idealene som norske redaksjoner forplikter seg til å følge. Dette er demokratiske idealer. Vær Varsom-plakatens første punkt har overskriften ”Pressens samfunnsrolle”, og her leser vi blant annet:

Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. (Punkt 1.2 )

Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre. (Punkt 1.5)

Tilsvarende finner vi i Redaktørplakaten:

Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Oppgaver
Relatert innhold

Aktuelt stoff