Oppgave: Drøfte

Norske NS-plakater

Publisert: 31.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tidsramme

2 timer

 

Ressurser

Virkelighet eller speilbilde? 

Tolking av tegn 

Kommunikasjons-modeller 

 

Egenvurdering

  • Har du klart for deg hva begrepene denotasjon, konnotasjon og symbol  betyr?
  • Har du brukt begreper fra medieteorien i din beskrivelse av plakatene?

NS-plakat 1NS-plakat 1

NS-plakat 2NS-plakat 2

NS-plakat 3NS-plakat 3

            
Analyser og sammenlign NS-plakater

Klikk på plakatene for å se dem i fullversjon.

1. Beskriv hver av de tre plakatene med hensyn til:

  • denotasjoner
  • bruk av symboler
  • konnotasjoner
  • budskap

2. Hvilke fellestrekk har de tre plakatene?

3. Hvilken hensikt tror du avsenderne av disse plakatene hadde?

4. Hvilken virkning tror du slike plakater ville ha hatt på norske ungdommer i dag?