Oppgave: Drøfte

Tidsskrift fra det okkuperte Norge

Publisert: 31.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie

 

Tidsbruk

2–3 timer

 

Ressurser

Klikk på bildene for å bla i tidsskriftene.

 

 

 

 

propagandatidsskrift 

Analyser tre tidsskrift

I denne oppgaven skal du analysere innholdet i de tre bladene Huginn, Munin og Nasjonalungdommen.

  1. Hvilken type stoff inneholder de tre bladene?
  2. Hvordan henvender de seg til leseren?
  3. Hva karakteriserer bildene, og hva formidler de?
  4. Formuler hovedbudskapet i hvert av de tre bladene i tre til fem setninger.

Munin var et månedlig bildeblad for allmenheten og skulle formidle "ideologisk riktig" kulturstoff til det norske folk, styrt av NS-myndighetene (NS = Nasjonal Samling). Det var etter tidens standard svært påkostet og forseggjort.

Huginn var et tidsskrift for norske studenter og skulle formidle den nye tids ideologi til denne viktige målgruppen for NS.

 

Nasjonalungdommen var organet for ungdomsorganisasjonen NSUF (Nasjonal Ungdomsfylking).

Hugin og Munin

Hugin og Munin er Odins to ravner som hver morgen flyr ut i verden for å sanke kunnskap om hva som skjer, og som kommer tilbake hver kveld for å sitte på Odins skuldre og hviske ny kunnskap til ham.