Fagstoff

Hvem setter dagsorden?

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediepåvirkning logo  

Huskelappen

Mediene er med på å bestemme hva politikere og folk flest er opptatt av.

 

En opinionsleder er en person som påvirker hva andre i samme sosiale gruppe mener.

 

Tostegshypotesen sier at opinionslederne påvirker hvordan vi tolker et mediebudskap.

 

 

Mediestemmer

Mediestemmer: Helge Østbye  

Helge Østbye er professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Natur og ungdom er med på å påvirke hvordan vi ser på klimaspørsmålNatur og Ungdom er med på å påvirke hvordan vi ser på klimaspørsmål. 

Medienes dagsordenfunksjon

Det ligger mye makt i å kunne bestemme hva folk er opptatt av og snakker om – kort sagt hva som er ”på dagsorden” blant folk flest. Mye av det vi ser og hører i mediene, vil komme til å oppta oss. Slik kan vi si at mediene har stor innflytelse på samfunnet vårt gjennom sin ”dagsordenfunksjon”.

– Men heller ikke dette er en enkel sannhet, påpeker medieforsker Østbye. – Her går påvirkningen begge veier. Mediene påvirker hva folk snakker om, det er sant. Men når mediene tar opp et tema, er det jo ofte fordi det opptar folk.

Tostegshypotesen

De sosiale omgivelsene våre er med på å forandre, dempe eller forsterke budskap som formidles gjennom media.

Her er et eksempel som kan illustrere dette poenget: En reportasje i Dagsrevyen konkluderer med at man bør være forsiktig med å oppgi egen identitet på nettet. Dette gjør ikke nevneverdig inntrykk på en som har en kamerat som er ”ekspert” på temaet, og som mener det motsatte.

I den private omgangskretsen vår har vi opinionsledere som vi stoler på, og som mediebudskapene ”siles” gjennom. Slik kan vi si at mediepåvirkning skjer i to trinn.

Oppgaver

Generelt