Fagstoff

Kultivasjonsteorier og læringsteorier

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediepåvirkning logo  

Huskelappen

Kultivasjonsteorier er opptatt av hvordan vi blir påvirket av budskap som stadig blir gjentatt.

 

Denne type påvirkning brukes i reklame og holdningskampanjer, men også i krigspropaganda.

 

Ensidig nyhetsjournalistikk påvirker også folks holdninger.

 

Vi blir påvirket til å handle på bestemte måter av rollemønstre som vi møter på film og i fjernsyn.

 

 

Mediestemmer

Helge ØstbyeHelge Østbye er professor ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen  

 

Eksempel

Elevtekst: Norsk og engelsk – venner for livet   

Hvilke rollemønstre møter vi i TV-serier som Venner for livet og Sex og singelliv? Hvordan påvirker dette måten vi lever på?

Reklamen er med på å forme vårt syn på folk med ikke-norsk etnisk opprinnelse. 

Påvirkning over tid

Det er vanskelig å påvirke folks holdninger gjennom media, men det nytter hvis gjentakelsene er mange nok.

– Et enkelt TV-program eller en kampanje vil nok ikke endre holdninger, sier Helge Østbye, – men gjentatte ”drypp” av påvirkning over lengre tid kan ha virkning. Dette er en type påvirkningsteori som medieviterne kaller ”kultivasjonsteori”.

Mediene kan over tid dyrke fram holdninger hos folk. Dette er noe både politiske aktører og reklamebyråer prøver å benytte seg av.

Utilsiktet mediepåvirkning

– Men de forskerne som jobber med kultivasjonsteori, er først og fremst opptatt av den mediepåvirkningen som skjer uten at noen bevisst har planlagt den. Det er naturligvis denne påvirkningen det er mest av, sier Østbye.

Utilsiktet mediepåvirkning ser vi for eksempel når mange journalister lager nyhetssaker ut fra samme forståelse av virkeligheten. Den siste tiden har vi sett dette i dekningen av konfliktene i Adenbukta. I vestlige medier heter det gjerne at somaliske pirater er griske banditter. Sett med litt andre øyne kunne man forestille seg at somaliske pirater kan betraktes som familieforsørgere under vanskelige kår.

Læringsteorier

En annen type teori som støttes av forskningsfunn, er såkalt læringsteori. Medieprogrammer kan fungere som undervisning i bestemte typer handling.

 – Da jeg første gang skulle sjekke inn på et fly, visste jeg nøyaktig hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg hadde sett det på film og TV. Her har Østbye et eksempel fra sitt eget liv som viser hvordan man gjennom mediene kan lære handlingsmønstre som kan komme til nytte.

Man tenker seg altså at mediene ikke så lett kan lære folk holdninger, men at de i større grad kan lære oss handlinger. Det kan være nyttig, som i Østbyes eget eksempel, men det kan også være betenkelig. TV-serier kan gi ”oppskrifter” på voldelig oppførsel for folk som allerede mener det er greit å bruke vold.

Oppgaver

Teoretisk stoff for

Generelt

Relatert innhold