Fagstoff

Medienes påvirkningskraft

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Mediepåvirkning logo   

Huskelappen

Mediene påvirker oss, men vi reagerer ulikt på mediepåvirkning.

 

Vi "siler" det vi ser og hører i lys av de erfaringene vi har fra før.

 

Vi er medlemmer i sosiale nettverk, og det påvirker hvordan vi oppfatter et mediebudskap.

 

Eksempel

Sykdom

 

Med jevne mellomrom presenterer media oppskrifter på hvordan du skal leve for å holde deg sunn og frisk, og oppslag om alt som kan skade oss.

 

Skaper media sykere mennesker og, ikke minst, skrekkslagne foreldre?

 

Se video:

Hvilken virkning har helseoppslag i media?  

Professor Helge Østbye forteller om ulike teorier om mediepåvirkning. 

– Mediene opptar en stor del av dagen vår, og det er klart de påvirker oss. Men det er ikke så lett å si nøyaktig hvordan, sier professor Helge Østbye ved Universitetet i Bergen.

Han er en av dem som forsker på og skriver om medier. – Det vi vet med sikkerhet, er at mediene ikke har den massive og direkte påvirkningskraften som man trodde for 70 år siden.

Hvordan måle mediepåvirkning?

Mediene påvirker oss, men det er det mye annet som gjør også. Det er derfor det er så vanskelig å måle hvilken virkning de ulike mediebudskapene har. Ikke desto mindre har forskerne flere teorier om hvordan slik påvirkning skjer.

– I medienes barndom trodde man gjerne at de mediesendte budskapene gikk ”rett inn” hos folk, at det som ble sagt i radio eller skrevet i avisene, ble oppfattet som sannheter som folk ganske enkelt tok til etterretning, forteller Østbye. – Denne troen forsvant da man begynte å forske systematisk på saken.

Ulike tolkninger

Østbye peker på at folk alltid vil tolke et mediebudskap forskjellig og dermed påvirkes ulikt. Hvordan man oppfatter det som blir sagt eller skrevet, vil være avhengig av hvem man er, hva slags bakgrunn og erfaringer man har, og hva man selv mener om saken fra før.

De fleste vil tolke det de ser og hører på en måte som faller sammen med de interessene og holdningene de allerede har. Slik vil en kampanje mot røyking få ikke-røykere til å bli enda sterkere i troen på at det er skadelig å røyke, mens røykere kanskje vil oppfatte kampanjen som en bekreftelse på at staten vil styre privatlivet deres. ”Vipperne” vil man ha større hell med. Røykere som allerede hadde tenkt på å slutte, vil muligens påvirkes til å ta affære. Dermed ser vi at slike kampanjer kan ha en effekt, tross alt.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Tverrfaglig

Aktuelt stoff