Fagstoff

Etniske grupper og nasjonalstater

Publisert: 05.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Maasaier i Kenya

Vi ser ofte uttrykket etniske nordmenn brukt for å skille ut nordmenn som ikke er innvandrere, ettersom det i dag finnes mange ulike nasjonaliteter som har norske pass og dermed juridisk sett er nordmenn. Uttrykket bygger på tanken om at det finnes etniske grupper som er mer eller mindre rene. Men hva er en etnisk gruppe, og hva ligger til grunn for ønsket om at hver folkegruppe vil styre seg selv?

Etnisk gruppe

En etnisk gruppe betegner en gruppe mennesker som selv betrakter seg som en gruppe i forholdet til andre sosiale grupper, og som også blir identifisert som en egen folkegruppe av andre. Det er altså umulig å referere til en etnisk gruppe uten å se den i relasjon til andre grupper. Å tenke på en etnisk gruppe i isolasjon er som å tenke på hvordan det er å klappe med en hånd, sier Tomas Hylland Eriksen1.

Nasjonalitet

På samme måten er det med utrykket nasjon. Nasjoner eksisterer bare i forhold til andre nasjoner. Etniske grupper og nasjoner eksisterer bare i forhold til andre etniske grupper og andre nasjoner.

Mange afrikanske nasjoner var ikke nasjoner før de ble kolonisert av europeerne som trakk opp grensene på kryss og tvers, delvis gjennom etniske grupper, og delvis slik at de omfattet et mangfold av etniske grupper. I Tanzania lever et hundretalls etniske grupper.

AFRIKA 
 
Her viser vi tre kart:

 • Først kommer et kart som viser Afrikas etniske grupper.
 • Deretter et kart som viser landegrensene.
 • Til slutt legges kartet med landegrensene oppå kartet med etniske grupper. Det siste kartet viser tydelig at landegrensene avviker fra inndelingen i etniske grupper.

Språk

Heller ikke språk kan bli et kriterium for hva som kan kjennetegne en nasjon. Bare i Kamerun tales det ca 250 ulike språk. Det finnes ca 6000 forskjellige språk, men mange av disse tales bare av noen få hundre mennesker. I alle land vil det være borgere med ulik etnisk bakgrunn, oftest også med forskjellige morsmål.

Målet om egen stat

Tanken om at «ethvert folk skulle få styre seg selv» ville ikke ha vært mulig å gjennomføre i dagens verden. Det finnes over ti tusen etniske grupper i verden og drøyt 170 stater.

Målet om at alle grupper skal ha sin egen stat er derfor helt urealistisk. Men stadig dukker kravet opp. Det har ført til oppløsning av det tidligere Jugoslavia, som etter krigene på 1990-tallet ble splittet opp i en rekke land: Slovenia, Serbia, Kroatia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, Kosovo og Makedonia. I dag krever baskere (Spania) ossetere (Georgia), igboer (Nigeria), sikher (India) og andre selvstyre eller sin egen stat.

Oppgave

Se klippet om sikhenes kamp for egen stat.

Sikhenes kamp for egen stat  

Finn ut

 • Hvor ligger den indiske delen av Punjab?
 • Hvor stor del av befolkningen i indisk Punjab utgjør sikhene?
 • Hvor stor del utgjør andre trosgrupper?
 • Hva er viktig i sikhenes religion?
 • Har sikhene i indisk Punjab et felles språk?
 • Er det riktig å kalle sikhene i indisk Punjab en etnisk gruppe?

Drøft med utgangspunkt i Singhs uttalelser

 • Hva ligger til grunn for sikhenes ønske om en egen stat?
 • Hva kjennetegner de ekstremistiske sikhene?
 • Er det store skiller mellom sikhene og hinduene når det gjelder tro?
 • Hvorfor blir det så stort fokus på forskjellene?
 • Hvorfor var det lettere å leve side om side før?

Drøft

 • Hva ligger til grunn for at så mange grupper ønsker å opprette sin egen stat eller ha selvstyre?
 • Hvilke fordeler og hvilke ulemper medfører mange små nasjonalstater?