Fagstoff

Norge som nasjon

Publisert: 14.07.2011, Oppdatert: 09.06.2017
17. mai ved Eidsvollbygningen

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange,
et fedreland vi trives ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant flere
av Norges æres-sange

Slik lyder første strofe av Henrik Wergelands dikt. Det ble satt melodi til diktet, og det var nasjonalsang fram til 1864. I diktet oppsummerer Wergeland mye av det som gjorde og gjør Norge til en nasjon.

Vi ere en nasjon vi med 

I 2014 feirer vi at det er 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Ofte tenker vi på Norge som en nasjon som våknet opp til bevisstheten om å være en nasjon først da fellesskapet med Danmark gikk i stykker, og vi fikk vår egen grunnlov. I tiden etter blusset nasjonalromantikken opp med viktige bidrag i litteratur, musikk og malerkunst. Man gikk tilbake til historien og trakk frem vikingekonger og deres bragder og skrev nasjonal historie (P.A. Munch).

De intellektuelle i byene dro ut på landet og fant den norske folkesjelen i bondekulturen og folkeeventyrene (Asbjørnsen og Moe). Bjørnstjerne Bjørnson skrev om den frie norske bonden. Henrik Ibsen skrev om «Hærmænderne på Helgeland». Adolph Tidemand og Hans Gude malte «Brudefærden i Hardanger» og komponistene Edvard Grieg, Halfdan Kierulf og Richard Nordraak ga melodier til norske sanger.

Nasjonalromantikken 

Bevisstheten om at Norge var en særskilt nasjon vokste frem. Vi fikk eget Storting, flagg og det norske språk – landsmålet eller nynorsk fikk sin form gjennom innsatsen til Ivar Aasen. I 1905 fikk landet sin uavhengighet da unionen med Sverige gikk i oppløsning. Norge var en nasjon.

Men hva er en nasjon? Historikeren Benedict Anderson sier at nasjonen er et forestilt, politisk fellesskap.   

 

Det er forestilt fordi medlemmene i selv de minste nasjonene bare vil kjenne et fåtall av sine medborgere. De fleste av dem vil aldri møtes, vil aldri ha hørt snakk om hverandre; likevel vil de være i stand til å forestille seg at de er medlemmer av det samme fellesskapet1

Ifølge Anderson er nasjonen en konstruksjon inne i våre hoder. Nasjonen oppfattes som et fellesskap –«et dypt, horisontalt kameratskap» (ibid s.21). Geografi, historie, språk og kultur danner grunnlaget for våre nasjonale forestillinger, men den nasjonale kulturen ligger ikke i våre gener.

Oppgaver

1. Maleriet Riksforsamlingen.

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814

Oscar Arnold Wergeland (en fjern slektning av Henrik) malte bildet i årene 1882 - 1885. Det henger i dag i hovedsalen i Stortinget. Maleriet regnes som Norges mest kjente historiemaleri. Fotografikunsten var ikke så utviklet ennå, og maleren la vekt på å dokumentere den historiske hendelsen i Eidsvollbygningen i 1814 så nøyaktig som mulig. Mannen som står oppreist på bildet er Christian Magnus Falsen, som regnes som grunnlovens far. Presten som sees i døråpningen bak til høyre er Nicolai Wergeland, Henrik Wergelands far.

 

  • Finn ut mer om bildet.
  • Hva tror du gjør dette til Norges mest kjente historiemaleri?
  • Hva har slike historiske bilder å si for nasjonsbygging?
  • Gjør en bildeanalyse av maleriet. Les om bildeanalyse her 
2. Grunnloven av 1814.

 

3. Henrik Wergeland og hans rolle som nasjonsbygger.Hva ville Wergeland? 

 

  • Hvilken rolle spilte Henrik Wergeland for nasjonsbyggingen?
  • Hvor aktuell er han for vår nasjonalfølelse i dag?
4. I innledningen ser du første strofe av Vi ere en nasjon vi med.
  • Les hele diktet. Analyser teksten.
  • Drøft så hvordan Andersons definisjon av nasjon passer med det som uttrykkes i diktet.