Fagstoff

Arbeidsmiljøloven (AML)

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Huskelappen

  • Arbeidsmiljøet skal, i følge lovens formål, gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.
  • Arbeidsmiljøet består av både fysiske, kjemiske og psykososiale faktorer.

Bøker med arbeidsmiljøloven. Foto. 

Arbeidsmiljøloven (AML) er loven som regulerer arbeidslivet slik at det å utføre et arbeid er så trygt og lite helseskadelig som mulig. Norge har en lang tradisjon på arbeidervern. Arbeidsmiljøet skal, i følge lovens formål, også gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. I lovens kapittel 2 stilles det krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker for å nå dette målet. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å sikre at arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt på alle plan i virksomheten, gjennom å organisere, legge til rette og følge opp arbeidet.

 

Arbeidstakeren plikter å melde fra om problemer og medvirke til endring. Denne medvirkningen til endring innebærer blant annet respekt for eventuelle sikkerhetstiltak og rutiner, bruk av verneutstyr, hvileregler, osv.. Lovteksten er detaljert og grundig, og regulerer ulike forhold i arbeidslivet når det gjelder hva som er lov. Loven har en del unntak fra bestemmelsene, blant annet når det gjelder fiske og fangst. Se lenkene for  Lovdata  og Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsmiljøet består av både fysiske, kjemiske og psykososiale faktorer. Figuren «Arbeidsmiljøsirkelen» gir en skjematisk framstilling av de mange faktorer som beskriver og påvirker arbeidsmiljøet

bilde av arbeidsmiljøsirkelenArbeidsmiljøsirkelen
Opphavsmann: Høgskolen i Bergen
 

 

Relatert innhold