Fagstoff

Likestilling – like muligheter

Publisert: 25.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Like muligheter

I Norge har vi en lov som skal sikre retten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn (Likestillingsloven av 1978). Formålet med loven er at de to kjønn skal få like muligheter i samfunnsliv, hjem, og arbeid, men det er uttrykkelig sagt at loven tar «særlig sikte på å bedre kvinnens stilling».

Loven sier klart at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdannelse, arbeid, kulturell og faglig utvikling. Det gis unntak for «indre forhold i trossamfunn» som for eksempel ved ansettelse av prester og klokkere. Har stillingen derimot ikke oppgaver i forbindelse med religionsutøvelse, må likestillingsloven anvendes.

Brannmenn om likestilling
Leverandør: NRK
Kvinner kjempet for likestilling i mange år før likestillingsloven ble vedtatt. Kvinner fikk arverett på lik linje med menn i 1854, og ugifte kvinner ble gjort myndige i 1864. Gifte kvinner ble ikke gjort myndige før i 1888. Kvinner fikk alminnelig stemmerett i 1913. Gro Harlem Brundtland ble første norske kvinnelige statsminister i 1981.

Vi har lett for å tro at vi bor i selve likestillingslandet, der kvinner og menn er likestilt bortsett fra enkelte såkalte innvandrermiljøer, spesielt blant muslimer. Men det er for eksempel fortsatt et stykke igjen før menn og kvinner får utbetalt samme lønn for samme arbeid i alle yrker.