Fagstoff

Diskriminering i undervisning og i mediene

Publisert: 02.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Skoleelever ved dataskjerm

Diskriminering kan finne sted på forskjellige arenaer. La oss trekke fram to slike arenaer der diskrimineringen kan bli svært alvorlig og gi alvorlige konsekvenser.

Diskriminering i undervisningen
I undervisning kan det foregå både direkte og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering skjer ved forskjellsbehandling som for eksempel mindre respekt og tålmodighet overfor bestemte grupper av elever. Denne form for diskriminering er oftest nokså tydelig og kan i prinsippet tas opp til diskusjon med læreren.

Verre er det med indirekte diskriminering. Den kan vise seg ved at læreren henvender seg til klassen som om alle var født og oppvokst i Norge, og som om alle er vokst opp med villa, hage og bil. En slik undervisning kan føre til at mange elever føler at de er utenfor det «normale» og dermed ikke er en del av klassens naturlige felleskap.

Diskriminering i mediene
Det er diskriminering i mediene hvis man nevner en persons etniske eller religiøse bakgrunn, uten at det har relevans for saken. Dersom det er tale om domfellelse, er det ikke relevant om det er en mann eller kvinne, om den skyldige har nedsatt funksjonsevne, er lys eller mørk i huden, er buddhist, pinsevenn eller muslim.

Men dersom politiet skal sende ut et signalement av en gjerningsmann, er det ikke diskriminerende å beskrive fysiske kjennetegn som kjønn, alder, hudfarge, evt. funksjonshemming eller bilmerke1 .

Eksempel

Alle har samme rett til å komme inn på et diskotek eller en svømmehall. Men hvis en gutt/mann blir for nærgående overfor en jente/kvinne som han ikke kjenner, må han kunne kastes ut, ikke på grunn av sin etniske bakgrunn, men på grunn av at han har overtrådt de regler som gjelder på et slikt sted.

Det må være likhet for loven. En kriminell handling er kriminell uansett hvem som står bak handlingen. Det har ikke noe med etnisk bakgrunn eller rase å gjøre.

Repeter

Husker du ikke hva direkte og indirekte diskriminering er, kan du lese her

Oppgaver

kvinneUng kvinne Tenk deg at du skulle ansette en person som skal betjene en resepsjon i en bedrift. Personen må kunne ta imot og sette over telefoner til de ansatte i bedriften. En av søkerne er en kvinne som mangler høyre arm. Hva vil du gjøre:

  • La være å kalle kvinnen inn til intervju?
  • Kalle henne inn til intervjuet, forklare at du syntes du måtte gjøre det av formelle grunner, men forklare at du ikke kan ansette henne, fordi optimal betjening av tastatur vil kreve bruk av begge hender.
  • Kalle vedkommende inn til intervju og spørre hvordan hun kan tenke seg å klare oppgaven til tross for sin funksjonshemming?

    I hvert av tilfellene skal du avgjøre hvorvidt det er direkte eller indirekte diskriminering du er skyld i.
    Finn ut hvilke bestemmelser i Diskrimineringsloven som omfattes av dette.Diskrimineringsloven om nedsatt funksjonsevne