Fagstoff

Språk er makt

Publisert: 15.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
FNs hovedforsamling

«Når du ikke kan språket – ikke skjønner noe – da er du liksom bare en halv person», Abel 18 år

På internasjonale konferanser der konferansespråket er engelsk, har de som har engelsk som morsmål, en stor fordel. De kan uttrykke seg med flere nyanser og bruke illustrasjoner som en med annet morsmål ville ha vanskelig for. I den forstand har de engelsktalende kanskje ikke bare en fordel, men også makt, i forhold til de som ikke har engelsk som morsmål.

KonferanseEngelsk som konferansespråk
Fotograf: Kamran Jebreili

 

 

KinaDet er flere som har kinesisk mandarin som morsmål enn engelsk
Opphavsmann: Hege Røyert
 

InnvandrerNorskopplæring for innvandrere
Fotograf: Rolf Øhman
 

Husbrann. Foto.Brann gikk av med seieren 

 To plastbøtter og spader. Foto.She has kicked the bucket  

Ett fellesspråk?

Det har av og til vært hevdet at det kunne vært en fordel dersom alle deltakerne på slike konferanser hadde engelsk som fremmedspråk. Hvis ingen fikk kommunisere på morsmålet sitt, ville alle uttrykke seg enklere og forstå hverandre bedre.

Hva tenker du om dette? Hvilke fordeler villle det ha på en konferanse om ingen hadde engelsk som morsmål, men brukte språket som kommunikasjonsspråk? Ville det innebære noen ulemper?

Engelsk i Kina

Her er noen eksempler på hvordan engelsk er blitt brukt i Kina: Kinesisk og engelsk

Hva tenker du misforståelsene kommer av? Ser du nå noen flere ulemper når ikke-engelskspråklige bruker engelsk som kommunikasjonsspråk?

Minoriteter i Norge

Også minoritetene som kommer hit til Norge, kan ha problemer med å uttrykke seg på norsk. «Når jeg er med på en diskusjon, føler jeg meg som et barn, for jeg får ikke uttrykt det jeg gjerne vil si. Men jeg er jo ikke et barn inni hodet mitt», sa en kvinne fra en minoritet i Norge til forfatteren. En elev som aldri får hevde seg og aldri får vist hva han kan, vil føle seg underlegen og kanskje utvikle negativ identitet1 .

Hva menes med negativ identitet? Hva innebærer det? Kan du tenke deg noen konkrete eksempler?

Hvor vanskelig er egentlig norsk?
Her er noen eksempler på hvilke utfordringer utlendinger har når de skal lære norsk2 :

Eksempel 1
Noen ulike betydninger av samme verb:
Karlsen gikk av med pensjon.
Brann gikk av med seieren.
Beltet gikk av på midten.
Arne gikk av på Hamar.
Hva gikk det av ham?


Hesten gikk gjennom isen.
Sjefen gikk gjennom søknadene.
Forslaget gikk gjennom.
Ingen kan forstå hva jeg gikk gjennom.
Jeg gikk gjennom byen.


Han gikk opp trappa.
Han gikk opp to lønnstrinn.
Kabalen gikk opp.
Det gikk opp et lys for ham.
Han gikk opp i vekt.

 

Eksempel 2
Vi bruker slike uttrykk som: «Når du snakker om sola, så skinner den …». Det betyr at den personen du snakker om, plutselig kommer inn døren. En utlending vil sannsynligvis ikke kjenne denne betydningen, men vil ta utsagnet som et uttrykk for at sola skinner. På engelsk uttrykker de det samme med følgende idiom: «Talking about the devil …». Når de på engelsk sier: «She has kicked the bucket», vil mange nordmenn oversette uttrykket med at hun har sparket til bøtten. Men på engelsk betyr utsagnet at hun er død.

 

Oppgaver

Gjør oppgavene for å avklare nærmere forholdet mellom språk og makt

Oppgave: Billedlige uttrykk 

Oppgaver