Fagstoff

«Vi» og «de andre»

Publisert: 08.09.2011, Oppdatert: 12.09.2012
Plakat studentavholdslag

I alle fellesskap er det noen som er innenfor og andre som er utenfor. Et fellesskap trekker grense mellom de som er innenfor og de som er utenfor. Dette gjelder både uformelle fellesskap slik som en ungdomsgjeng, syklubb, slektsfellesskap, nasjonale fellesskap eller formelle fellesskap som innebærer innbetaling av medlemskontingent.

Eksempel
Dersom det ikke hadde vært kvinner i verden, hadde det vært unødvendig å kalle oss andre for «menn». Uten unge, ingen gamle. Mange folk i verden har tradisjonelt ikke noe annet navn på sin egen gruppe enn «folk». Det gjelder for eksempel inuittene på Grønland: «inuk» betyr menneske/person i entall og «inuitt» mennesker/personer i flertall.

 

Tilsvarende betyr «bantu» rett og slett folk/mennesker. I dag brukes betegnelsen på over 400 etniske grupper fra Kamerun i vest over kontinentet til Øst-Afrika og helt til Sør-Afrika. De har ikke hatt behov for å avgrense seg mot andre grupper av mennesker. 

Den norske nasjonale identiteten ble utformet på slutten av 1800-tallet som en kontrast til dansk og svensk nasjonal identitet. Ettersom vi deltar i ulike interesse- og gruppefellesskap, vil også betydningen av «vi» og «de andre» skifte.