Fagstoff

Andre identitetsmarkører

Publisert: 26.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Britiske gruvearbeidere

Tilhørighet bidrar til identitetsfølelse. Dype samfunnsmotsetninger har i mange land skapt en klasseidentitet. Motsetninger mellom jordeiere og jordløse fattigbønder, mellom borgerskap og arbeidere skaper bevissthet om sin egen klasse og stand. Norge er i mindre grad enn for eksempel England et klassesamfunn, men forskjellen mellom rik og fattig ser ut til å øke. Her skal vi se på noen slike identitetsmarkører.

Både etnisk bakgrunn, nasjonalitet, politikk, utdannelse, yrke og livsstil kan være viktige for identiteten – hvor en føler at en hører hjemme. Slike identitetsmarkører henger nøye sammen med gruppeidentitet.

Gruppeidentitet og multiple identiteter
Som mennesker deltar vi i en rekke forskjellige gruppefellesskap. Vi har tilhørighet, ikke bare i et fellesskap, men i mange på én gang, der vi står i relasjoner til andre mennesker. Vi deltar faktisk i ganske komplekse, overlappende og foranderlige fellesskap. De ulike gruppefellesskapene gjør krav på oss på forskjellige måter, og av og til kan vi oppleve motstridende krav. Les mer om gruppeidentitet her 

 

Oppgaver om gruppeidentitet

Hvem er du?

 • Skriv en liste over hvem du snakker med eller har kontakt med i løpet av en uke.
 • Hva forteller dette deg om din identitet?
 • Hvem er du?
 • Stemmer ditt selvbilde med det andre mennesker du omgås mener om deg?
 • Hvem sier de at du er?
 • Hva er medfødt og hva kan du velge når det gjelder å virkeliggjøre din identitet?
 • Du har sikkert laget en profil et sted på nettet. I hvilken grad mener du at den samsvarer med din virkelige identitet?

Oppgaver til klipp:

Her ser du to klipp. Begge har hovedfokus på hovedstaden vår og noen identitetsmarkører.

Hva forteller disse klippene deg om identitetsmarkører og gruppeidentitet?

Rik og Fattig Dette klippet er noen år gammelt, og opptaket er gjort mens vi hadde en rød-grønn regjering.

 • Tror du at noe er endret med en borgerlig regjering?
 • Har motsetningene mellom fattig og rik i hovedstaden økt eller minket, tror du?
 • Hvor viktig er politikk i denne sammenhengen?

Blitz 

 

 • Hva var grunnene til at Blitz ble dannet?
 • Hvordan tenker personene intervjuet sitt tilbake på sin tid i Blitz?
 • Hvordan har denne tida blitt en del av deres identitet som voksne?
 • Hvorfor få vi se innslaget med Margaret Thatcher?
 • Kjenner du til lignende undergrunnsmiljøer i dag?
 • Hvor viktig er gruppetilhørighet for ungdom?