Fagstoff

Beskrivende kulturell identitet

Publisert: 02.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Flerkulturelt miljø

Fra KK1 husker du kanskje at vi snakket om en beskrivende kulturforståelse, det vil si at kultur avgrenses til et folk eller en gruppe som har enkelte fellestrekk. Dette bygger på fortiden og endres langsomt, slik at essensielle verdier blir felles. Kan vi snakke om en folkesjel? Det skal vi se på i denne artikkelen.

Brudeferden i HardangerBrudeferden i Hardanger Portrett av Peter Christen Asbjørnsen, ca 1875Peter Christen Asbjørnsen samlet norske folkeeventyr Edvard GriegEdvard Grieg lot seg inspirere av norsk folkemusikk Nøkken illustrert av Theodor Kittelsen. Tegning.Theodor Kittelsen lot seg inspirere av norsk natur og folkedikting  Ivar AasenIvar Aasen samlet de norske dialektene  Statue av Henrik Wergeland med flaggHenrik Wergeland bidrog sterkt til nasjonal identitet

 I denne delen av kurset fokuserer vi på kulturell identitet. Men hittil har vi stort sett snakket om identitet som noe som karakteriserer enkeltpersonen – som når du ser deg selv i speilet. Men som du har fått innsikt i, er det ingen som er seg selv bare i et speil. Vi er sosiale mennesker som skaper kultur når vi møter hverandre.

Enkelte identitetsforskere bygger på det beskrivende kulturbegrepet og bruker kulturell identitet som et uttrykk for en antatt folkesjel (en type felles identitet som alle i kulturen deler). Den gangen kultureliten i Norge var opptatt av nasjonsbyggingen i siste halvdel av 1800-tallet, var man på jakt etter «den norske folkesjel».

Se dette klippet fra humorshowet med Harald Heide-Steen jr. i rollen som foreleser om den norske folkesjelen:

Hva ironiseres det over, og hvorfor ler vi?

Om den norske folkesjel 

I dag hører man mange karakteriserer særskilte innvandrergrupper med merkelapper, som for eksempel tyrkisk kultur og tyrkisk identitet. Ut fra en slik tankegang har tyrkere så mye felles (en essens) at det gir mening å karakterisere dem som en gruppe. Når de kommer til Norge, antas det at slike innvandrere vil være splittet mellom en tyrkisk og norsk identitet. Vi skal diskutere dette senere.

 

 

Oppgaver

  • Hvorfor var det spesielt viktig å finne "den norske folkesjelen" i siste halvdel av 1800-tallet?
  • Hvilke felt konsentrerte nasjonalromantikerne seg om? Hvorfor, tror du?
  • Se på bildene på siden. Sier de noe om felles norske verdier? Har dette relevans i dag?
  • Kan vi snakke om en norsk folkesjel? I så fall, hva består den i?
  • Hvilken merkelapp vil du sette på den kulturelle identiteten til en tyrker? I hvilken grad stemmer slike merkelapper?

Les mer

Hva er norsk kultur?