Fagstoff

Hvordan blir vi den vi er?

Publisert: 05.09.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Møte

Hvordan finner vi "oss sjæl"? Hva former vår identitet? Kan vi se på identitet som noe stabilt? I denne delen skal vi se på identitetsbegrepet og knytte det til kultur.

 

Personlig identitet
Det er vanlig å se på ungdomstiden som en periode i livet der en skal «finne seg selv», dvs. en personlig kjerne i sin selvoppfatning. Denne kjernen finner en frem til ved å sammenligne seg selv med andre. Når man finner denne kjernen, har man funnet sin personlige identitet. Det antas at den er noenlunde stabil: "Jeg er den jeg er i dag, som jeg var i går og vil være i morgen."

Dette blir av og til fremstilt som konsentriske sirkler, der hver sirkel illustrerer hva som ligger utenpå kjernen – ego – seg selv. Utenfor ego finner man familie, slekt, bosted, region og nasjon, og kanskje kontinent eller menneskeheten.

EGO 

Oppgave

Plasser deg selv i sirklene.

  • Var det lett eller vanskelig?
  • Synes du at dette sier nok om din identitet?
  • Hvis noe mangler, hva er det?
  • Ville moren eller faren din ha skrevet det samme i sirklene, tror du?
  • Kanwal (17) som er født i Norge av pakistanske foreldre, skal også plassere seg i sirklene. Hva ville hun skrive?

 

Vi kan være enige om at modellen som er presentert her virker besnærende enkel, men at den ikke gir noe godt bilde av en persons identitet.

Grunnen er at identiteten neppe er så stabil som en vil tenke, den forandrer seg i samspill med andre mennesker. Vi aktiviserer ulike deler av vår identitet etter hvem vi er sammen med. Vi foretar en rekke valg og derigjennom konstruerer vi vår egen identitet som ofte blir som en slags livsfortelling – en fortelling som hele tiden forandrer seg. Denne forteljinga er dynamisk.
 

Sosial identitet

Vår personlige identitet er tett sammenvevd med det vi kunne kalle en sosial identitet. Den er ikke en fast og uforanderlig del av oss selv, men blir til når vi sammenligner oss selv med andre. Sosial identitet er vår forståelse av hvem vi er og hvem andre mennesker er, og andre menneskers forståelse av hvem vi er. Sosial identitet er altså relasjonell, den vokser frem av en relasjon til andre mennesker.

Oppgave

Drøft

  • Hvorfor er det for snevert å snakke om identitet som noe som bare karakteriserer en enkeltperson?
  • Er identiteten vår stabil, eller ikke?
  • Hvorfor var det vanskelig å plassere Kanwal (17) i sirklene?
  • Forfatteren sier at identiteten vår kan sees på som en livsfortelling som endrer seg hele tida. Hva mener han med det?