Fagstoff

Globaliseringens mange ansikter

Publisert: 24.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Forum Romanum

På en måte er ikke globaliseringen ny. Det gamle Romerriket representerte en «globalisering» i tiden omkring Jesu fødsel. Reising, handel, religioner og ideer har ført til kontakt mellom landene så langt vi kan huske. Koloniseringen som vestlige stormakter stod bak, var også en form for globalisering. Det som er nytt er hastigheten og omfanget globaliseringen har fått. Konsekvensene blir merkbare for nesten alle verdens land.

Det er imidlertid grunn til å merke seg ett punkt: ikke alle folk på jorden er berørt av globaliseringen. Det finnes fortsatt folkegrupper som lever så isolert at de ikke merker konsekvenser av børskrakk eller nye trender på Internett.

Indianere på jakt i jungelenIndianere på jakt i jungelen 

Mens de rike (vi rike) har tilgang til Internett, moderne bankvesen og verdensmarkedet, lever fortsatt millioner av mennesker uten slik tilknytning. Maktforhold produserer ulik fordeling av goder, både lokalt og globalt. Mens noen mennesker får mer makt «empowered», får andre mindre makt «disempowered». Slik sett er ikke globaliseringen nøytral og upolitisk.

Sosiologen Zygmunt Bauman har pekt på at det er eliten som har makt, frihet til å reise, handle på avstand, heve seg over territoriet, mens resten av verden er uten makt, tvunget til territoriet, avskåret fra resten av verden og må betale prisen for sin isolasjon1. To tredeler av verdens befolkning befinner seg i den sistnevnte underprivilegerte gruppen og kan ikke engang drømme om å ta del i globaliseringens «goder».

Bauman beskriver verdens borgere i to ekstreme typer: Vagabonden og turisten. Vagabonden tvinges av fattigdom til å søke til steder hvor det er mulig å overleve, eller tvinges på flukt av undertrykkende regimer. Vagabonden møter piggtråd, visumkrav, avvisning og fengsel.

 FlyplassReisende på flyplass

Turisten derimot kan bevege seg fritt over landegrenser. Turisten har penger, frihet, rom og overskudd. Vagabonden er dagens asylsøker som blir en pakke i et system som kan avslå hans søknad og sende ham tilbake til elendigheten.

Globaliseringen har mange ansikter som det fremkommer i denne tabellen:

      
     Global sektor             Fenomener            Ringvirkninger       
  1Global kommunikasjon 
Internett, verdensveven (www), cyberspace, (tekst, bilde lyd), kommunikasjonssatellitter, TV, radio, mobiltelefon, GPS
Samtidighet, hurtighet, sosial menneskelig kontakt på tvers av landegrenser
  2Globale reiserHurtige jetfly, biler, og båter gir billig transport, arbeidsmigrasjon, forretningsreisende, turisme, flyktninger 
Avstand er uten betydning, kontoret er overalt, produksjon kan desentraliseres
  3Global produksjonTransnasjonale selskaper, produserer der det er billig, selger der det er dyrt, produksjonskjeder, utnytte billig arbeidskraftSupraterritoriell produksjon og frakt, billigere produkter  
  4Globalt marked
Merkevarer, markedsføring, reklame, propaganda, salg der det er kjøpekraftMote, trender, massepåvirkning, noen faller utenfor 
  5Globale pengerGlobale valutaer $, €, kredittkort, momentan pengetransport, digitale penger
Hurtig betaling, global spekulasjon
  6Global finansGlobale banker, børser, forsikring, markeder, verdensbanken, låneorganisasjoner, mikrofinansBank- og børskriser forplanter seg øyeblikkelig, global finanskrise 
  7Globale organisasjonerHandelsorganisasjoner WTO, overnasjonale organisasjoner, FN, EU, NATO, ikke-statlige organisasjoner (NGO), religiøse organisasjonerKan operere på tvers av landegrenser, gripe inn i det enkelte lands lovgivning og praksis
  8Globalt militærvesen 
Interkontinentale raketter, spionsatellitter, overvåking, troppetransporterMilitær kommando langt fra operasjonene, hurtig reaksjon
  9Globalt klima og miljøMiljøtrusler, atmosfære, forurensing over landegrenser, sur nedbør, drivhuseffekt, økt CO2-utslipp, tap av biologisk mangfold, avskoging, vannmangelOppvarming av kloden, introduksjon av fremmede plante- og dyrearter, sult 
 10Global helseSmittetrussel, HIV/AIDS, narkotika, global helsekampanje eks. «antirøyk»Influensa-pandemier, epidemier og sykdom spres raskt     
 11Global jusInterpol, internasjonale overenskomster og bestemmelser, internasjonal domstolNasjonal suverenitet reduseres, utenlandske inngrep i nasjonal strategi
 12Global bevissthetGlobale symboler, romskipet «jorden», «global village», ett folk, ett kommunikasjonsspråk: engelsk? «universelle» menneskerettigheterBare en jord, solidaritet, UNESCO: verdensarv, Amnesty, etc.     
 13Global kultur
TV, radio, massemedia, deling av bilder, lyd og tekstGlobal ungdomskultur, kulturell mobilisering 
 14Global terrorismeAl- Qaida, og andre terrororganisasjoner opererer på tvers av landegrenser, drap, trusler, skremsel, utpressingVold mot uskyldig sivilbefolkning for å oppnå politiske mål

                    
Fig. Globaliseringens mange ansikter. Listen kan suppleres, det er nesten bare fantasien som setter grenser.

Mange vil vurdere globaliseringen som positiv: økonomisk liberalisering fører til fri flyt av varer, penger og tjenester, åpnere og friere markeder uten tollbarrierer, mer effektive internasjonale organisasjoner og institusjoner, frie valg og spredning av en demokratisk styreform, og ikke minst en verdensvid åpen kommunikasjon.

Men det er ikke vanskelig å finne negative virkninger av globaliseringen: Kapitalen har en tendens til å samle seg hos noen få rike eller styrtrike personer som får enorm makt. Globaliseringen har så langt heller økt kløften mellom rike og fattige land enn å bidra til å minske denne avstanden. Også forskjellen mellom rik og fattig i det enkelte land ser ut til å øke. Mange peker på at det er de rike vestlige landene som tjener mest. Imidlertid har land i Asia, som Japan, Kina og India utviklet seg til å bli nye økonomiske tyngdepunkt.

Oppgaver

Professor Francis Sejersted om kapitalisme og  globalisering 

 

 1. I dette klippet kommenterer professor i sosial og økonomiske historie Francis Sejersted forholdet mellom kapitalismens utvikling i Norge og globalisering.
  • Hva er i følge professoren premissene for at kapitalismen som modell har vært vellykket i Norge og i mange andre land?
  • Hva er det han refererer til tror du som "fordelingsmekanismer"?
  • På hvilken måte ser han globaliseringen som en trussel?
 2. Se på tabellen over globaliseringens "ansikter".
  • Hva mener du er de viktigste elementene i globaliseringen?
  • Er det noe du vil føye til eller trekke fra?
  • Prioriter de du mener er de 5 viktigste.
  • Sammenlign med en medelev. Har dere de samme punktene?
 3. Lag et rollespill der Baumans "turist" møter "vagabonden" på en flyplass. Drøft etterpå hvordan disse to representerer globaliseringens gode og mindre gode sider.