Fagstoff

Det globale og det lokale – glokalisering

Publisert: 07.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Nyheter på nett

Det som skjer et sted, kan ha sitt utspring et helt annet sted på kloden, og det kan få konsekvenser lokalt. Det lokale har ikke fått mindre betydning på grunn av globaliseringen. Territorier og grenser er fortsatt viktige for produksjon, marked, regjering, miljø og identitet. Også «cyberspace» som prinsipielt er uten grenser, må tilkobles fra en lokalt basert datamaskin. Vi skal her se på begrepet glokalisering.

Om noen grenser forsvinner, så oppstår det også nye. Oppløsningen av Jugoslavia i 1990-årene førte til dannelsen av en rekke nye stater med nye grenser mellom dem. Noen av disse landene kjenner du sikkert; for eksempel Kroatia, Serbia, Bosnia og Kosovo. Nå søker de fleste av disse nye statene om å bli medlemmer av EU der grensene får mindre betydning pga fri flyt av penger, varer og tjenester.

Vi har tidligere sett på  globaliseringens effekter på kulturen og registrert hvordan globaliseringen kan bidra til homogenisering – ensretting, hybridisering – blanding, eller også nyskapning. Dette skjer lokalt.

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen påpeker at globaliseringen ofte følges opp av lokale motreaksjoner1. Det kan bli viktig å holde på lokale matretter, praktisere lokale skikker og mobilisere nasjonalfølelse i møte med fremmede impulser.

Roland Robertson skapte i 1992 ordet glokalisering for å karakterisere de prosessene som pågår. Lokal identitet blir ofte mobilisert når folk møter globaliseringen fordi folk ønsker å understreke sin særegenhet når den trues.

Eksempel
Afrikansk inspirert rap-musikk som er en global trend, plukkes opp og bearbeides av nordmenn og andre folkegrupper rundt i verden og gis lokale uttrykk – det blir en glokal musikkform som er helt ny. Den kan også spre seg til nye områder. I dette klippet ser du hvordan Gatas Parlament bruker rap til å framføre sin protest.

 

RAP 

Også det globale markedet kan plukke opp lokale varianter og videreselge det på det verdensvide globale markedet. «Etnisk musikk» er et eksempel på global markedsvare med lokalt utspring.

Det sosiale rom hvor det enkelte menneske lever og kommuniserer med sine medmennesker består både av territoriale og supraterritoriale aspekter. Både lokale, regionale, nasjonale og globale relasjoner er en del av den daglige virkeligheten. Hos det enkelte menneske henger de faktisk nøye sammen. Det globale kan ikke gjøres til en «ting» som ikke er relatert til de daglige «ting»: relasjoner til andre mennesker, arbeid, fritid, praktiske oppgaver, mat og søvn.

 

Oppgaver

  1. Forklar hva ordet glokalisering innebærer.
  2. Kan du finne eksempler fra din egen skolehverdag?
  3. Klippet under skildrer et kulturmøte mellom aboriginere i Australia og popgruppa Aha. Se det og relater det til lærestoffet i denne artikkelen.

 Møte mellom kulturer