Fagstoff

Kulturell globalisering

Publisert: 07.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Coca Cola i Kina

Coca-Cola og McDonald’s er ofte tatt som eksempel på en kulturell globalisering. Du kan finne Coca-cola i Nepal og i Brasils jungel. Da jernteppet falt og de øst-europeiske landene fikk økt kontakt med Vesten, varte det ikke lenge før du kunne få BigMac med Cola i alle større byer. Truer denne globaliseringen nasjonale, regionale og lokale kulturer, eller bidrar den økte tilgjengeligheten til frihet og fellesskap?

 

Coca Cola 100år 

Coca-Cola og McDonald's etablerte seg først og fremst på grunn av sine økonomiske interesser. At de blir tatt til inntekt for en kulturell globalisering viser hvordan alt dette henger sammen. For ungdom i øst-europeiske land og i Manilas gatebarer er det «kult» å spise på McDonald’s og lytte til vestlig musikk.

Den nye teknologien har gjort det mulig å laste ned musikk, lydbøker og bilder og film på en enkel måte hvor som helst i verden. Dette har ført til at for eksempel trendy musikk lastes ned av ungdom uansett om de bor i Mexico City, i Sydney eller i Harstad.

Unge påvirker hverandres musikksmak, og nettsider som den svenske Pirate Bay viser hvor mange brukere som laster ned den samme musikken. Slik oppstår en verdensvid ungdomskultur som ikke sperres inne av nasjonale grenser.

EksempelPirate BayThe Pirate Bay  

Tjenestene som tilbys av nettstedet The Pirate Bay har gjort  store mengder data tilgjengelig på en enkel måte ved at mange brukere laster ned samme filer. Teknologien har både lovlige og  ulovlige bruksområder. Derfor har film- og musikkindustrien brukt store ressurser på å få  nettsiden stengt. Bransjeorganisasjoner hevder at The Pirate Bay bedriver ulovlig piratkopiering i stor stil, mens de som driver nettstedet mener at de bare bidrar til tilgjengliggjøring. De fleste som produserer musikk og film, er rettighetsinnehavere og mener at virksomheten fratar dem levebrødet ved at de ikke får betalt for den kulturen de produserer. 

Globalisering 

Det har ofte vært diskutert om globaliseringen fører til en slags verdenskultur, den samme over hele verden – en slags homogenisering (gr. homos, ens, lik, og genos, slekt, slag) en ensartet verdenskultur. Dette skulle føre til ødeleggelse av lokale og autentiske (gr. authenikós, ekte) kulturuttrykk. Autentisk kultur betyr her ekte og opprinnelig kultur – det motsatte av kopi og forfalskning.

Mange mener at det skjer en vestliggjøring av verdenskulturen, at det er en slags kulturell kolonisering som foregår. De som er best til å markedsføre sine produkter, leder an i den globaliserte kulturen. Dette bidrar til økt kommersialisering også av kulturen. Mote, musikk, og film er trendsettere. Ungdommen er ofte de første til å følge trendene enten det gjelder klær, musikk eller film.

Ungdomsmoter gjennom tidene 

Andre mener at disse verdensvide trendene ikke fører til homogenisering fordi den globale kulturen må leves ut lokalt. Ungdom eller andre bor et bestemt sted og har en lokal tilknytning. Derfor skjer det heller en hybridisering – en sammenblanding av ulike kulturimpulser. Kulturen er sammensatt av lokale komponenter og globale innspill.

Møte mellom ulike kulturimpulser – lokale og globale – kan føre til nyskapning av kulturen. Et kjent eksempel er afrikansk musikk som i USA ble til jazz som nå også dyrkes på høyt nivå i Japan og andre steder. Ungdomskulturen i Oslo er ikke den samme som ungdomskulturen i Førde eller i Karasjok, selv om en kan finne felles elementer.

 

Oppgaver

Drøft

  1. Hvorfor er mange kritiske til en homogenisering av kulturen?
  2. Hva er faren ved kommersialisering av kulturen?
  3. Hvorfor er det oftest ungdom som leder an i den kulturelle globaliseringen?
  4. Internett har lagt til rette for mange nye muligheter, vi kan i dag laste ned bilder, filmer og musikk direkte fra nettet. Hva er fordelene og ulempene ved fildeling og fri nedlasting av musikk, bilde og film?

Finn ut

Regjeringen la i februar 2013 fram et lovforslag om overvåking og rettslig forfølging av fildelere. Hva var bakgrunnen for lovforslaget? Hvorfor var mange kritiske?

 

Lag en collage eller visuell presentasjon

Det er vist til hvordan møtet mellom ulike kulturimpulser førte til framveksten av jazz. Kjenner du til andre slike nyskapninger som er et resultat av kulturmøter innenfor andre kulturformer, for eksempel mat. klær eller arkitektur? Hvor kom impulsene fra? Hvilke kulturer møtte hverandre? Hvordan ble uttrykket?