Oppgave: Simulering

Er kildene troverdige?

Publisert: 11.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Journalist Mads A. Andersen foran PC-skjerm i VGs redaksjonslokale. Fotografi.   

Det er en stille dag i redaksjonen. Plutselig dukker det opp en melding på Facebook fra en bekjent. Sparebanken Rett Vest er ranet! Du kaster deg i bilen og trør gassen i bånn. Samtidig sjekker du meldinger på Twitter og i den lokale nettavisen.

 

Oppdrag

  1. Du skal lage en nyhetssak om bankranet til nyhetssendingen på lokalradio kl. 17.30 og til den lokale TV-sendingen kl. 18.40 samme dag. Hvilke av kildene nedenfor vil du sitere i nyhetsmeldingen på radio? Begrunn svaret ut fra det du vet om kilders troverdighet.
  2. Skriv teksten til den nyhetsmeldingen du vil ha på radio.
  3. Hvilke kilder vil du intervjue i TV- sendingen senere på kvelden? Begrunn svarene ut fra det du vet om kildekritikk og presseetikk.
 

Kildeliste

Kilde 1: Bankansatt

Kildeeksempel 1: Banksjef 

Kilde 2: Vitne

Kildeeksempel 2: Vitne 

Kilde 3: Facebook

Facebook-kilde  

Kilde 4: Twitter

Twitter-kilde1  

Kilde 5: Twitter

Twitter-kilde 3  

Kilde 6: Politiloggen

Fædrelandsvennens politilogg