Fagstoff

Økonomisk globalisering

Publisert: 06.07.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Demonstrasjoner i Wall Street

Finanskrisen i 2008-2009 viste hvordan de økonomiske systemene i verden henger sammen på tvers av alle landegrenser. Pengestrømmene flyter fritt over landegrensene. Aksjespekulantene kan være på nettet kontinuerlig og kjøpe og selge på børser i Tokyo, Frankfurt eller New York døgnet rundt. Dette gjør at ikke noe land er utenfor verdensøkonomien.

Utviklingen av den Europeiske union (EU) og andre overnasjonale organer, som for eksempel samarbeidsorganisasjonene ASEAN (Sør-øst Asia), SADC (Sørlige Afrika), bidrar til at penger, varer og tjenester er mobile på en helt annen måte enn tidligere. Verdens handelsorganisasjon WTO arbeider for å redusere proteksjonismen, at den enkelte stat skal kunne hindre internasjonal fri handel ved tollbarrierer og andre reguleringer.

Eksempel
En furukrakk kjøpt på IKEA er kanskje produsert i Sør Afrika, blomsterpotten i Malaysia, DAB-radioen i Kina og gardinene er sydd i India. De såkalte transnasjonale (trans= over/på den andre siden av) selskapene produserer der det er billig og selger der de får mest. De betaler skatter der det er billigst å registrere seg og skaper sitt eget nettverk i mange land slik at de ofte også kalles multinasjonale (multi = mange). 

 Norske Skog i Kina 

Mange flernasjonale selskaper har en økonomi som er mye sterkere enn enkelte mindre privilegerte land i verden – såkalte utviklingsland. Investeringer fra slike selskaper kan skape arbeidsplasser. Men samtidig kan de begrense det enkelte lands muligheter for å styre sin egen utvikling.

Tyngdepunktene i den økonomiske globaliseringen befinner seg i USA, EU og Japan, men de Øst-asiatiske tigrene, Kina, Taiwan, Korea og Singapore, og spesielt Kina og India ser ut til å kunne bli økonomiske stormakter i tiden som kommer. Også Brasil og Sør-Afrika kan bli økonomiske motorer. Hva disse landene gjør har store konsekvenser for verdensøkonomien.

Globalisering 

Bak den økonomiske globaliseringen ligger en såkalt fri markedsøkonomi, der markedet og fri konkurranse bestemmer priser og fordeling av ressurser. Prisen fastsettes av markedskrefter som tilbud og etterspørsel. Bedriftene produserer det kundene vil ha, men har også muligheter for å påvirke kundene – som blir forbrukere.

Det motsatte av markedsøkonomi er planøkonomi, der staten regulerer produksjon og priser. Etter kommunismens og Sovjet-Unionens fall, er det den globaliserte markedsøkonomien som setter premissene for internasjonal handel, men internasjonale overnasjonale organisasjoner forsøker å regulere de «frie markedskreftenes spill».

 

Oppgaver

I vår tid er ikke ett lands økonomi uavhengig av økonomien i andre land. Økonomi er kanskje det område der globaliseringer har skapt de største utfordringer.

  1. Finn eksempler på hvordan globaliseringen påvirker landenes økonomi.
  2. Finner du slike eksempler i nærmiljøet ditt?
  3. Hva begrenser og hva fremmer internasjonal økonomisk virksomhet?
  4. Hva er positive ringvirkninger av markedsøkonomi?
  5. Hva er negative ringvirkninger av markedsøkonomi?

Les mer

Romanen Hvit Tiger av Aravind Adiga er en humoristisk og skarp skildring av en indisk fattiggutts klatring til økonomisk suksess.

 

Se film

India blir nå ofte omtalt som hele verdens call center, se komedien Outsourced - movie trailer