Fagstoff

Globalisering, et ord med mange meninger

Publisert: 26.08.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Jordkloden

At vi lever i en global verden høres ut som «smør på flesk». Verden er en globus – en kule i verdensrommet. Selvsagt lever vi her i verden. Når uttrykket likevel ofte brukes slik, henger det sammen med fenomenet globalisering. Globalisering er et ord som brukes med ulike betydninger som vi skal se litt nærmere på.

Globaliseringen er et uttrykk for at verden i dag henger sammen på en rekke måter som ikke var vanlig tidligere. Den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien og alt det den medfører, gjør at grenser ikke betyr det samme som før. Teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle utviklinger krysser grenser og påvirker nasjonalstaten slik at den inngår i noen større sammenhenger hevet over nasjonalstaten1 

Her foreleser professor Øyvind Østerud om globalisering og nasjonalstater.

Globaliseringen og nasjonalstatene 

 Spørsmål

  1. Professoren hevder at det ikke er noen enkel sammenheng mellom globalisering og nasjonalstat. Hvilke tre sammenhenger skisserer han?
  2. På hvilken måte forklarer han at globalisering fremmer demokratisering?
  3. Østerud hevder at det knapt finnes en folkegruppe som ikke ønsker seg en nasjonalstat. Hva tror du dette ønsket bunner i? Kjenner du til slike folkegrupper?

Se på figuren. Teknologiske, økonomiske, politiske og kulturelle utviklinger krysser grenser og påvirker nasjonalstaten uten at den kan ha helt kontroll over utviklingen. Nasjonalstaten må forholde seg til det internasjonale samfunnet: overnasjonale institusjoner, multinasjonale og ikke-statlige organisasjoner på alle disse områdene2 

Globalisering

Eksempel
Den 15. september 2008 gikk investeringsbanken Lehman Brothers i USA konkurs, og da amerikanske myndigheter unnlot å gripe inn, ble hele verdens pengemarkeder rammet av en akutt krise. Dette innledet en finanskrise som fikk store ringvirkninger i hele verden i 2008 og 2009. Bankene hadde lånt ut for mye penger som det ikke var dekning for. 

Globaliseringen har mange forgreininger, men for å få et grep på de viktigste sidene av den, skal vi her ta for oss disse fire viktige områdene: Teknologisk, økonomisk, politisk og kulturell globalisering. Disse områdene henger også nøye sammen, som vi skal se. Senere  skal vi se på hvilke konsekvenser globaliseringen har både internasjonalt og lokalt.

Les mer

Før du går videre på artiklene om  globalisering i kommunikasjon og kultur, kan du se nærmere på globalisering her  Begrepet globalisering