Fagstoff

Trafikk

Publisert: 29.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
På vei til barnehagen

Veitrafikken er nødvendig for å holde samfunnet i gang, og trafikken øker for hvert år. I 1954 fantes det drøyt 208 000 personbiler og lastebiler i Norge, og i 2008 var tallet over 2,6 millioner. Samme år ble 10 868 mennesker skadet og 255 drept i trafikken – av de omkomne var 14 barn under 16 år.

Barn som velter med sykkelen Sykkelvelt  

 

Som barne- og ungdomsarbeider vil du være en rollemodell for barn og ungdom som ferdes i trafikken. I tillegg er det viktig at du lærer barna å ferdes i trafikken på en trygg måte.

 

 

barn på sykkeltur På sykkeltur  

 

 

 

Voksen og barn på sykkeltur. Barnet sitter i sykkelsetetPå sykkeltur   

Uansett hvor barna vokser opp, trenger de opplæring i å ferdes i trafikken. Sammen med foreldrene må barnehage og skole gi barna en slik opplæring. Trygg Trafikk sine internettsider kan gi deg mange tips til hvordan man kan gjøre dette.


  


Trafikken utgjør også en stor kilde til støy og luftforurensning. Flere og flere av oss bor i tettbygde strøk og blir utsatt for denne forurensningen daglig. Forekomsten av astma hos barn er økende både i Norge og i andre vestlige land. Rundt regnet 10 prosent av alle norske barn har astma i dag, men ikke bare på grunn av trafikk.

  

Å lære barna å ferdes trygt i trafikken vil være en lærdom som gir dem muligheter og glede i lang tid fremover. Tenk bare på den dagen barnet kan trafikkreglene godt nok, slik at han eller hun trygt kan sykle til bestevennen sin. Eller den dagen ungdommen kan ferdes trygt og riktig med snøskuteren sin i skuterløypene.

  

Utfordringer til deg

 


 
Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold