Fagstoff

Sikkerhetstiltak

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
På vei til barnehagen

Stadig flere har blitt oppmerksomme på at barn har behov for å utfolde seg. Da er det viktig å forebygge ulykker i lekeområdene. Men av og til kan sikkerhetstiltakene bli for strenge, og enkelte som jobber med barn, mener at barna mister utfordringer og noe av spenningen i hverdagen.

På den andre siden er reaksjonene store når barn skader seg på grunn av dårlig sikkerhet. Foreldre til barn som har blitt skadet eller drept, vil trolig aldri synes at sikkerheten kan bli for god.

Det er viktig at barn og unges sikkehet ivaretas i barnehage og skole. Du kan finne mer fagstoff om sikkerhet i disse kapitlene:

  • Hms
  • Sikkerhet der barn og unge oppholder seg
  • Friluftsliv

 

Et barn sitter på en hest. Foto.Ansvar for egen sikkerhet    

Det bør være en balanse mellom å gi barna utfordringer og likevel ivareta sikkerheten deres.

 

LekLek  

 

Finn ut hva miljørettet helsevern i barnehager og skoler sier om barns sikkerhet.

 Bruk av hjelm i uteleken
Leverandør: NRK
 
Flere forskningsrapporter har dokumentert en uheldig utvikling i barnas lek.

En lektor i fysisk fostring ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim presenterte i 2009 en doktoravhandling om hvordan barn opplever risikofylt lek. Ifølge studien har mange foreldre en tendens til å overbeskytte barna. I noen barnehager blir røtter og steiner fjernet, og barn får ikke lov til å klatre i trær eller leke i skrenter. De blir «bomullsbarn», som vokser opp i et forutsigbart miljø med standardiserte lekeplasser med myke underlag og mye sikkerhetsutstyr. Resultatet kan være at medfødte fobier ikke blir kurert på en naturlig måte, og at barna ikke får utløp for den spenningssøkende delen av personligheten sin. 

 Bomullsbarna
Leverandør: NRK

En studie fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) samme år gjorde lignende funn. Rapporten «Organiserte barn – mindre i nærmiljøets natur» konkluderer med at barn leker mindre i naturen enn før. I stedet blir fritiden mer styrt av de voksne, og organisert sport og idrett tar over for den frie leken. Ofte er aktivitetene så langt hjemmefra at foreldrene må kjøre barna. Denne trenden kan svekke barnas motivasjon til å bruke naturen senere. I tillegg mister de en uformell arena der barn fra ulike sosiale lag kan møtes til lek.

Slik vi ser det, er det viktig at barn får varierte opplevelser med mulighet til å prøve ut sine egne grenser. Men utprøvingen bør skje i trygge former, der vi gjør det vi kan for at barn og unge ikke blir alvorlig skadde.

Utfordringer til deg