Fagstoff

Boforhold

Publisert: 28.10.2011, Oppdatert: 01.11.2013
På vei til barnehagen

Barn og unges boforhold vil variere mye. Noen familier eier egen leilighet eller eget hus, mens andre leier boligen de bor i. Noen har en stor bolig med god plass, mens andre bor forholdsvis trangt. Felles for de fleste i Norge er at vi bor forholdsvis bra.

Men også i Norge finnes det barn som ikke bor bra, og som derfor kan ha behov for ekstra omsorg.

Co2 husBolig 

 

Samma ögonblick var hon förvandlad till en underskön liten älva«Samma ögonblick var hon förvandlad till en underskön liten älva.»   

Å flytte på hybelÅ flytte på hybel  

En del barn opplever å måtte flytte fra den boligen de tenker på som sitt hjem. Det kan blant annet skje på grunn av skilsmisse eller av økonomiske årsaker, og noen må flytte på grunn av foreldrenes jobb. Det kan være en belastning for barn og unge å skifte skole, barnehage og venner. De fleste barn takler det likevel godt dersom de har kloke voksne som hjelper dem i prosessen.

På flyttefot? – Hjelp barnet på plass i nytt miljø

Sosiale forskjeller

Selv om de aller fleste i Norge bor forholdsvis bra, er det er likevel store forskjeller på hvordan barn bor. Dette kan delvis knyttes opp til foreldrenes utdanning og økonomi.

Noen barn har foreldre som ruser seg eller er syke, noe som også kan påvirke hjemmesituasjonen.

På hybel

Som barne- og ungdomsarbeider vil du også møte unge som flytter hjemmefra for å bo på hybel. Hvor gamle de er, hvor de bor, og øvrige forhold rundt barnet vil avgjøre hvordan dette går. Unge som flytter hjemmefra, har ofte behov for litt ekstra omsorg i overgangsfasen. Du må våge å bry deg om barn som bor for seg selv.

Livskvalitet og levestandard

Les om livskvalitet og levestandard på sidene du finner lenker til under relasjoner:

  • Levestandard og livsstandard, eller det gode liv
  • Levekår i dagens Norge
  • Barns levekår
  • Endring av levestandarden i Norge

Se også e-forelesningen du finner i lenkesamlingen om livskvalitet og levestandard.

Utfordringer til deg

  

 

 
Oppgaver

Yrkesrelevant