Fagstoff

Fysisk miljø

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
På vei til barnehagen

Med fysisk miljø mener vi hvordan omgivelsene arter seg på stedet der vi bor, arbeider og ferdes.
Her finner du en oversikt over noen faktorer som virker inn på det fysiske miljøet. Du kan sikkert finne enda flere.

bildet av et husBolig  

 

Barn som leker med løv. Foto. Barn som leker med løv   

 • bosted
 • boforhold
 • sikkerhetstiltak
 • trafikkforhold
 • inneklima
 • universell utforming
 • forurensning
 • støy
 • topografi
 • nærhet til naturen
 • estetikk

Samfunnsplanleggerne skal ta hensyn til alle gruppers behov, også barnas. Noen ganger kan barnas behov komme i konflikt med voksensamfunnets interesser – og tape. Lekeplasser blir omgjort til parkeringsplasser, og «verdiløs» brakkmark blir forvandlet til boligarealer.
Ofte skjer dette fordi samfunnet har økonomisk nytte av å utnytte utearealer maksimalt til boliger, industri eller forretningsvirksomhet.

Løkker, krattskog og åpne plasser i nærmiljøet blir av og til fjernet. I noen grad blir det laget lekeområder som en erstatning for de naturlige boltreplassene, men det kan være en utfordring å gjøre disse mangfoldige og spennende nok.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har behov for at det fysiske miljøet er tilrettelagt – universelt utformet. Dette kan du lese om i lenkesamlingen.

Utfordringer til deg

 

Oppgaver

Dekker delvis

Relatert innhold