Fagstoff

Hva er oppvekstmiljø?

Publisert: 28.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
På vei til barnehagen

I Norge definerer vi et godt oppvekstmiljø som et miljø som gir barna trygg og sikker oppvekst med like muligheter. Målsettingen er at alle skal ha en god barndom og ungdom, enten vi er fattige eller rike, gutter eller jenter, og enten vi bor på landet eller i byen.

Pengesedler. Foto.Økonomi    

 

Gutter hilser i ulike kulturerGutter fra ulike kulturer hilser   

 

En blyant holdes fremfor et hus. Foto.Hus   

Først og fremst består oppvekstmiljøet av de gruppene som barna tilhører. Deretter blir kvaliteten på miljøet bestemt av de ressursene som finnes i barnas hverdag: i barnehagen, i skolefritidsordningen, på skolen, i fritidsaktivitetene og i de fysiske omgivelsene de har rundt seg. I tillegg blir oppvekstmiljøet påvirket av en rekke andre overordnede vilkår.

Noen av disse vilkårene er:

fysisk miljø boforhold
familie biologisk arv
økonomi sosial arv
ernæring og fysisk fostring helsetjenester
skole barnehage
natur helse
sosiale forhold livssyn og moral
fritidsforhold kulturell bakgrunn
politisk system kjønnsroller

massemedia

De ulike faktorene henger sammen, men miljøet vi vokser opp i, bestemmer ikke nødvendigvis hvordan vi blir som voksne. Mange mennesker lykkes godt, til tross for svake forutsetninger. I disse tilfellene skyldes suksessen ofte at de som barn hadde minst én voksenperson som brydde seg om dem og hjalp dem. Slike barn kaller vi gjerne «løvetannbarn». 

Utfordringer til deg

Skriv ned hvordan de ulike faktorene du finner i tabellen over, påvirker oppvekstmiljøet til barn og unge.

 
Oppgaver

Dekker delvis

Relatert innhold

Kjernestoff