Fagstoff

Valg av skrift

Publisert: 09.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

To viktige hensyn

Det er to spørsmål du bør tenke over når du velger skrifter til trykksaken din:

 • Gjør skriften det lett å lese innholdet?
 • Skaper den et uttrykk som passer til budskap og målgruppe?

Lesbarhet

Har du store tekstmengder, er det viktig at skriften er lett å lese. Mange mener at antikvaskrifter egner seg best til dette. Derfor bruker de fleste romaner og aviser en antikvaskrift til mengde-teksten. Men du vil også finne en rekke eksempler på at grotesk fungerer bra. Mange lærebøker og produktbrosjyrer bruker denne skriftgruppen.

Les mer

Spesielle og dekorative skrifter som skriveskrift (etterlignet håndskrift), gotiske skrifter og fantasiskrifter blir for vanskelige å lese i større tekstmengder. Det samme gjelder versaler (store bokstaver), kursiv (skrå bokstaver) og halvfet eller fet skrift. Bruk dem heller til titler og andre framhevinger i teksten.

Både linjelengde og avstanden mellom linjene har betydning for lesbarheten. Når du har lest en linje til endes, må du flytte blikket tilbake til begynnelsen på neste før du kan lese videre. Hvis linjene er for lange, kan det bli vanskelig å treffe riktig. Må du bruke lange linjer, kan det være lurt å øke avstanden mellom dem. I den teksten du leser nå er linjeavstanden øket med 50 prosent i forhold til det som er vanlig for skriftstørrelsen.

skjul

 

Uttrykk

Når du bruker antikvaskrifter i mengdeteksten, skaper du et klassisk og "boklig" preg. Med grotesk-skrift blir uttrykket mer saklig, teknisk og moderne. Til mengdetekst bør du som nevnt bruke en av disse skriftgruppene.

Men til kortere tekster, for eksempel titler, kan du gjerne bruke skrifter som er sterkere i uttrykket. Kjenn etter hvilke assosia-sjoner skriften gir deg: Tenker du kanskje på metallmusikk når du ser en gotisk skrift? På kosmetikk og klær når du ser en myk skriveskrift? På hip-hop når du ser en skrift som ligner på graffiti?

Elevene Ingeborg Smiseth og Kamilla Kollen, som har laget arbeidene nedenfor, har valgt skrifter som passer til budskapet de vil formidle.

 

Plakater som viser hvordan skrifttype matcher bilde Plakat Ingeborg og Kamilla lesbarhet 

 

Gode råd for valg av skrift

 • Bruk ikke mer enn to eller tre forskjellige skrifter i samme trykksak, ellers blir inntrykket for rotete.
 • Bland ikke to skrifter fra samme skriftgruppe (f.eks. to antikvaskrifter), de blir for like hverandre til å passe sammen.
 • Bruk ikke gotisk skrift, skriveskrift eller fantasiskrift til mengdetekst, det blir for tungt å lese.
 • Bruk ikke halvfet eller kursiv skrift til mengdetekst, det blir også unødvendig tungt å lese.
 • La ikke linjene bli for lange. 60−70 tegn per linje regnes som optimalt. Jo mindre skriftstørrelse du bruker, jo kortere må linjene være.
 • Del opp teksten i overkommelige biter, og fremhev det viktigste ved hjelp av titler, mellomtitler, ingresser, sitater og liknende.
 • Unngå å bruke bilder som bakgrunn for mengdetekst, det blir nesten alltid vanskelig å lese.
 • Mørk tekst på lys bakgrunn er lettere å lese enn lys tekst på mørk bakgrunn (negativ skrift). Grotesk fungerer bedre enn antikva på mørk bakgrunn.
 • Rett venstremarg gjør teksten lettere å lese.
 • Øk linjeavstanden når du må bruke lange linjer.
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt