Oppgave: Yrkessituasjon

Yrkesetisk dilemma: Nytt dataprogram

Publisert: 25.05.2011, Oppdatert: 26.06.2013