Fagstoff

Markedsinformasjonssystemet - MIS

Publisert: 17.09.2012, Oppdatert: 28.06.2017
Kvinne med tankeboble

Et markedsinformasjonssystem, på engelsk Marketing Information System (MIS), er et verktøy for å bearbeide informasjon i en bedrift. Gjennom dette systemet kan bedriften samle, tolke, vurdere og distribuere nøyaktig den informasjonen som beslutningstakerne har bruk for.

Bilde av en kvinne som holder en liten globus i hendene.Mange bedrifter har i dag kunder over hele verden. Da er det viktig å være klar over ulikhetene i kundemassen. Men samtidig blir kunder verden over også mer like hverandre– en følge av globaliseringen.  

Bilde av en alvorlig ung mann.Hva er det denne kunden ønsker seg? Dette er informasjon som er gull verdt for en bedrift. 

Bilde av en arabisk Coca-Cola-flaske. Det ligger gjerne en enorm og langvarig innsats, ikke minst økonomisk, bak et produkt som skiller seg ut!

Hva er et MIS?

Et markedsinformasjonssystem (MIS) kan defineres som «mennesker, utstyr og metoder som bidrar til å samle inn, sortere, analysere, evaluere og distribuere nødvendig og eksakt informasjon til rett tid for markedsføringslederne».1 Litt enklere kan vi si at et MIS er et system for å samle informasjon om bedriftens arbeidsbetingelser slik at man kan lage gode og treffsikre markedsstrategier. Bedrifter med et godt markedsinformasjonssystem vil ofte lykkes bedre med å planlegge, gjennomføre og kontrollere markedsføringstiltakene sine.
 

Hvorfor trenger bedrifter et MIS?

De siste tiårene har informasjonsbehovet for bedrifter økt kraftig, og et velfungerende markedsinformasjonssystem er derfor viktigere enn noen gang. Hvorfor har vi fått et økt behov for informasjon? Her er noen av årsakene:

  • Fra nasjonal til internasjonal markedsføring
    Kundene finnes ikke lenger bare i Norge, men over hele verden. Kunnskapen om dem er derfor mindre, og behovet for informasjon er større.
  • Fra behov til ønsker
    Etter hvert som inntekten til den gjennomsnittlige kunden øker, blir han også mer og mer selektiv i sine valg. Da blir det vanskeligere for markedsførere å forutse kundens ønsker, og derfor øker informasjonsbehovet.
  • Fra konkurranse på pris til konkurranse på andre kriterier
    Det kommer stadig nye merkevarer på markedet, og stadig flere produkter er skreddersydde for enkelte kundegrupper. Dersom en bedrift skal lykkes med markedsføringen sin i dag, trenger den informasjon om kundenes individuelle preferanser. I tillegg må bedriften ha god oversikt over bruken av markedsføringsverktøyene sine.

 

Et moderne MIS

Tegningen under viser de ulike delene som et moderne markedsinformasjonssystem (MIS) består av, og den tydeliggjør rekkefølgen av prosessene – fra informasjonsinnhenting til analyse og planlegging og videre til gjennomføring.

Flytdiagram som illustrerer markedsinformasjonssystemet.