Oppgave: Yrkessituasjon

Å lage etiske retningslinjer for klassen

Publisert: 24.06.2011, Oppdatert: 10.03.2015
Omsorg

For at du skal kunne utvikle gode holdninger og utøve god praksis, må du være bevisst på dine egne holdninger og verdier. Du må tenke over hvordan holdningene dine kommer til uttrykk i møte med medelever, ansatte på skolen og mennesker du møter når du er i praksis.

Dere kan først løse oppgaven individuelt. Deretter kan dere sammen lage felles retningslinjer for klassen som dere evaluerer i løpet av skoleåret.

Lag etiske retningslinjer for klassen som inkluderer følgende relasjoner og situasjoner:

 

  • ditt møte med medelever
  • ditt samarbeid med medelever
  • ditt møte med lærere
  • ditt samarbeid med lærere
  • ditt møte med alle ansatte på skolen
  • ditt forhold til arbeidsgiver (som her er skolen)
  • din livslange læring
Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Praktisk stoff

Generelt