Fagstoff

Flickr.com

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Flickr er en fotoblogg der medlemmene kan dele bilder og andre kan kommentere bildene.

 

 

 

 

 

Creative Commons logo  

Creative Commons-symbolene nedenfor viser hvilke krav og rettigheter som er knyttet til et bilde:

 

Navngivelse

Creative commons - navngivelse  Du skal navngi opphavsmannen til verket slik rettighetshaver og lisensgiver har angitt (men ikke på en slik måte at det ser ut som om disse støtter deg eller bifaller din bruk av verket).

 

Ikke-kommersiell

Creative Commons - ikke-kommersiell  Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål. Det vil si at du ikke kan tjene penger på bruken.

 

Ingen bearbeidelse

Creative Commons - ingen bearbeidelse  Du kan ikke endre, bearbeide eller bygge videre på dette verket.

 

Dele på samme vilkår

Creative Commons - del på samme vilkår  Dersom du gjør endringer, skal det nye verket gjøres tilgjengelig for allmennheten på samme vilkår som det opprinnelige verket.

 

Ulike barn. Foto.   

Fotoblogger

Flickr er også et slags nettsamfunn, men her er alle de sosiale aktivitetene knyttet til bilder som brukerne poster. I november 2011 rundet Flickr tre milliarder bilder, det er altså enorme bildemengder det er snakk om. Brukerne på Flickr får sin egen fotoblogg der de fritt kan laste opp bildene sine. De kan selv bestemme hvem som skal ha tilgang til bildene: Et bilde kan enten være offentlig (vises for alle) eller privat (vises til venner, eller påloggede brukere).

Tagging

Bildene kan organiseres på flere måter, blant annet ved å bruke tagger (nøkkelord som beskriver bildet). En interessant ting med Flickr er at bildene kan geo-tagges. Det vil si at de kan plasseres på et kart, slik at andre brukere kan se hvor bildet er tatt. I tillegg kan de se andre bilder tatt i det samme området. På denne måten kan vi finne ut ganske mye om et sted uten noen gang å ha vært der.

Kommentarfunksjoner

Dersom eieren av et bilde tillater det, kan andre brukere legge til kommentarer. Kommentarene kan legges i bloggposten som opprettes til hvert enkelt bilde, eller på delvis usynlige felt som brukeren tegner inn i bildet.

Creative Commons

Flickr var også tidlig ute med å la brukerne knytte lisenser (bruksrettigheter) til bildene. I utgangspunktet lastes fotografiene opp og merkes med "All rights reserved". Det betyr at vi ikke kan gjenbruke bildet uten å spørre opphavsmannen om tillatelse. Men det er også mulig for brukerne å endre innstillingene sine og laste opp fotografier med en lisens som tillater ulike former for gjenbruk.

Flickr benytter Creative Commons, en form for lisensiering som også NDLA, nettstedet som du nå befinner deg på, bruker på mye av sitt innhold. Det finnes flere forskjellige Creative Commons-lisenser. Noen tillater helt fri bruk, mens andre tar flere forbehold. Alle lisensene forutsetter imidlertid at opphavsmannen krediteres (navngis) på en skikkelig måte.