Fagstoff

Belik

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Belik er en fiktiv verden med egen støttegruppe på Facebook.

 

Poenget er å skape figurer og historier som folk begynner å snakke om.

 

Dette kalles nettverks-markedsføring.


Ressurser

 

 

Telenor kritiseres for å spille på fordommer mot andre kulturer. Figurene i reklamen er inspirert av rollefiguren Borat fra

Kasakhstan, spilt av

Sacha Baron Cohen.

 

Borat på stranda. Foto.Film- og fjernsynsfiguren Borat Sagdijev opptrer også innenfor et fiktivt univers med koblinger til virkelige hendelser.  

Fiktive univers

Djuice har også et annet nettsted (visitbelik.com) som er rettet mot det norske markedet. Visitbelik har en helt annen profil enn hovednettstedet. Her har et reklamebyrå rett og slett diktet opp en hel verden rundt det fiktive stedet Belik, blant annet med en lek som kalles Braga Fakit, som også har fått sin egen gruppe på Facebook. Dette er et reklamekonsept som Telenor bruker i alle medier. Det sendes reklame på blant annet TVNorge, TV3 og MTV, samtidig som det annonseres på nettet.

Nettverksmarkedsføring

Slike teknikker er ellers kjent fra det som gjerne kalles nettverks- markedsføring eller "viral marketing". I praksis går denne markedsføringen ut på å skape en figur, en historie eller liknende, som folk så begynner å snakke om, og som på denne måten begynner å leve sitt eget liv. I utgangspunktet trenger ikke fenomenet (for eksempel stedet Belik og leken Braga Fakit) ha noen verdens ting å gjøre med produktet som skal selges. Produktet presenteres i neste runde, etter at brukerne i målgruppen er blitt interessert.

I tillegg tilbys tjenester som brukerne kan abonnere på via SMS, f.eks. en egen nyhetstjeneste for Belik. Slike tjenester er interessante for et selskap blant annet fordi brukerne som ønsker SMS-nyheter om Belik, må registrere seg, og kan da bli spurt om de også vil ta imot andre tilbud fra selskapet på SMS. Slike tilbud har selskapet ikke lov til å sende uten å spørre først. Nyhetstjenesten for Belik blir altså et påskudd for å opprette en personlig kontakt mellom bruker og selskap.

Reklame av typen Belik kommer nok til å bli stadig vanligere. Den gjør det vanskelig å skille mellom fakta og fiksjon, samtidig som den legger stor vekt på å være underholdende. Ingenting overlates til tilfeldighetene: En representant for reklamebyrået som har skapt Belik-reklamen, kan fortelle at "i tillegg til å benytte spesialformater som kan bidra til høyere oppmerksomhet, har vi vært veldig bevisste på når på døgnet målgruppen benytter ulike kanaler, og lagt opp kommunikasjonen etter det."

Kritikk mot Belik

En kritikk mot Belik-konseptet kan være at det spiller på fordommer mot andre kulturer. Her har reklameskaperne valgt ut tradisjoner og væremåter i andre kulturer som mange nordmenn vil oppfatte som litt merkelige, og som dermed lett kan gjøres morsomme. Belik blander elementer fra flere kulturer, men tankene går lett i retning av folkegrupper i grenseområdet mellom Europa og Asia. Det kan se ut til at reklameskaperne henger seg på et fenomen som var svært populært noen måneder tidligere, nemlig film- og fjernsynsfiguren Borat Sagdijev, som også opptrer innenfor et fantasiunivers med koblinger til virkelige hendelser.