Fagstoff

djuice

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Ressurser

Nettsiden til djuice Norge. Klikk for å åpne nettsiden.Nettsiden til djuice Norge. Klikk for å åpne nettsiden.   

Det er stor forskjell på den norske og den pakistanske nettsiden til djuice:

Nettsiden til dJuice Pakistan. Klikk på bildet for å åpne nettsidenNettsiden til djuice Pakistan. Klikk på bildet for å åpne nettsiden.  

Studer innholdet på disse to nettsidene. Hvorfor er de så ulike?

 

Djuice tar også i bruk sosiale medier. Blant annet har selskapet en egen kanal på YouTube. Her er humor et viktig virkemiddel.

djuice videokanal  

Nettsiden til DJuiceDen internasjonale nettsiden til djuice. Siden er utformet som en avgangshallen på en flyplass. Herfra kan man ta fly til alle land der djuice finnes. Klikk på bildet for å åpne nettsiden.  

Hva er djuice?

Djuice er et produkt fra Telenor, med tilhørende nettsteder. Telenor er et selskap som selger sine produkter i flere land, og vi finner derfor dette merkenavnet profilert på en nettside rettet mot en flernasjonal målgruppe (se djuice.com). Fra denne siden kan vi igjen gå videre til forskjellige nettsider rettet mot de enkelte landene hvor djuice selges.

Telenor har laget et nettsted (djuice.no) der de legger vekt på saklig informasjon. Dette nettstedet fremstår som ganske tradisjonelt og retter seg mot en bredest mulig målgruppe.

Et komplisert nettverk

Djuice.com er et komplisert nettverk av ulike nettsteder. Nettstedene er delvis koblet sammen og presenterer dessuten noen av de samme tjenestene til kunder i forskjellige land. Nettsidene for de enkelte landene kan derimot ha veldig ulik oppbygning, og innholdet kan presenteres på nokså forskjellig vis.

De norske og ungarske nettsidene ovenfor er svært informative, med vekt på produktinformasjon, salg og brukerstøtte, mens nettsidene for Pakistan har en rekke egenskaper som kan minne om et spill. Selve hovedsiden til djuice.com har klare likhetspunkter med fjernsyn, noe som understrekes av den unge kvinnen som kommer inn i bildet og snakker direkte til brukerne.