Fagstoff

Profilsider

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Profilside er en nettsjanger som ligger mellom nettdagbok og personlig hjemmeside.

 

Personlige nettsider er både offentlige og private.

 

Eksempel 1

Profilside eksempel 1.Profilside eksempel 1. Klikk for å se stor versjon av siden. 

 

 

Eksempel 2

Profilside eksempel 2.Profilside eksempel 2. Klikk for å se stor versjon av siden. 

 

 

Profilside som sjanger

Profilsiden er en sjanger som ligger et sted mellom nettdagboka (som oppdateres ofte) og hjemmesiden (som oppdateres relativt sjelden). Vi skal her se på to nokså forskjellige profilsider.

Profilside som del av et personlig nettsted

Det første eksemplet er en del av et komplett personlig nettsted som også inneholder en weblogg, fotoalbum, gjestebok, lenkesamling, osv. Denne siden er skrevet på en måte som viser at den oppdateres ofte, noe som også understrekes av overskriften "Akkurat nå", der det listes opp en rekke aktuelle aktiviteter.

Profilside på Piczo

Det neste eksemplet er laget ved hjelp av tjenesten Piczo og har mer karakter av hjemmeside. I dette tilfellet inneholder siden en del grafiske elementer som vi kan regne med er nokså faste: et stort bilde av den som eier siden, noen lenker til undersider, og "Russ 2008" satt med stor skrift.

Siden inneholder imidlertid også en gjestebok som blir oppdatert med jevne mellomrom. På den måten får de som kjenner denne personen, en grunn til å kikke innom siden. Her handler det likevel mest om en dialog mellom kjente, noe som ikke har særlig interesse for andre.

Privat og offentlig samtidig

Mange slike profilsider inneholder en rekke opplysninger om dem som eier sidene. Sidene er både private og offentlige på samme tid: Mange av opplysningene og tekstene – dikt, frustrasjoner, meninger, bilder og videoklipp – ville vi ellers bare få innblikk i dersom vi kjenner den personen det gjelder, svært godt.

Samtidig er innholdet tilgjengelig for alle som har tilgang til nettet. Sidene kan kanskje være vanskelige å finne fram til, men straks noen har nettadressen, ligger alt innholdet helt åpent. Også folk vi ikke vil skal vite noe om oss, kan ha tilgang til sidene våre. Å vite hva man kan fortelle, og hvordan, er faktisk en ganske vanskelig øvelse.