Fagstoff

Organisasjonsnettsider

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Nettdesignet forteller mye om avsenderen og hva som er formålet med nettsiden.

 

Eksempler

Klikk på bildene for å se sidene i stor versjon.

 

Nettsidene til Norsk form.Nettsidene til Norsk Form. 

Nettsidene til Trondheim kommune.Nettsidene til Trondheim kommune.

Nettsidene til Vålerenga fotball.Nettsidene til Vålerenga fotball. 

Private og offentlige organisasjoner bruker forskjellige presentasjonsmåter på sine nettsider. Her er tre eksempler på organisasjoner som har valgt ulike løsninger:

Norsk Form

Norsk Form bruker svært sparsommelige virkemidler for å fortelle hva nettsiden faktisk handler om. Derfor må de som kommer til denne nettsiden for første gang, bruke litt ekstra tid for å orientere seg. Effekten med at det dukker opp informasjon om de ulike menyvalgene når pekeren føres over menyen, gjør det lettere å få en oversikt over innholdet på nettstedet.

Vi må likevel anta at Norsk Form først og fremst ønsker å henvende seg til brukere som allerede er kjent med hva slags innhold de kan forvente å finne på nettsidene.

Trondheim kommune

Nettsidene til Trondheim kommune illustrerer hva som kan skje når avsenderen forsøker å fortelle mye på en enkelt nettside. Brukerne av denne nettsiden er kommunens innbyggere. For dem er det viktig raskt å finne fram til den informasjonen eller tjenesten de er på jakt etter. På denne nettsiden er det estetiske av underordnet betydning. All vekt er lagt på funksjonalitet og brukervennlighet.

Vålerenga fotball

Ingen som besøker nettsiden til Vålerenga fotball, skal være i tvil om hva den handler om. Både fargebruk, logoer og bilder er i samsvar med det brukerne kan forvente å finne, og både design og innhold spiller uhemmet på brukernes følelser.

Nettsiden har en klart definert målgruppe og inneholder informasjon og tjenester som supportere etterspør. Dette er også den eneste av de tre nettsidene som har tatt i bruk levende bilder i form av egen web-tv. En annen effekt er telleren som teller ned minutter og sekunder til neste fotballkamp.