Fagstoff

Bedriftsnettsider

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Formålet med bedriftenes nettsider:

  • presentasjon av bedriften
  • presentasjon av produktet
  • salg
  • kundestøtte

 

Eksempler

Klikk for å se stor versjon av nettsidene:

Søral- nettsiden til Sør-Norge Aluminium AS.Søral-nettsiden til Sør-Norge Aluminium AS.  

Statoil Hydross nettside.StatoilHydros nettside. 

Nettsiden til elbilen Think!Nettsiden til elbilen Think! 

Informasjon, salg og kundestøtte

Det finnes knapt noen bedrift eller organisasjon i dag som ikke har sine egne nettsider. I de fleste tilfeller brukes denne til presentasjon av bedrift, ansatte og produkter, men den kan også inneholde funksjoner for salg og kundestøtte. Denne typen nettsider kan noen ganger likne på nettmagasiner rent utseendemessig, men åpner sjelden for brukermedvirkning: Bedriftene vil vanligvis ha full kontroll med det som publiseres.

Vi skal nå se nærmere på tre nettsider for bedrifter, som alle er ganske forskjellige når det gjelder innhold og form:

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium presenterer seg på en svært ryddig måte, kanskje litt kjedelig, med fokus på det rent informative. Dette kommer nok av at bedriften henvender seg til en ganske smal målgruppe. De aller fleste som besøker Sør-Norge Aluminiums nettsider, vil være personer som er på jakt etter bestemt informasjon om bedriften.

StatoilHydro

Nettsidene til StatoilHydro henvender seg til en langt bredere målgruppe, og utgiverne regner tydeligvis med at mange av brukerne vil være interessert i andre ting enn rene faktaopplysninger om selve bedriften. Derfor presenteres innholdet i en form som til forveksling likner et nettmagasin. StatoilHydro innser at de på mange områder er en betydelig samfunnsaktør, og de bruker nettsidene bevisst for å presentere og informere om ulike saker som kan ha allmenn interesse.

Think!

Det siste eksemplet er nettsiden til den norske elbilprodusenten Think!. Også her vektlegges andre sider enn den rene bedriftspresentasjonen. Vi må faktisk lete grundig for å finne lenker til informasjon om bedriften i det hele tatt.

Think! har et konkret produkt å selge, og i dette tilfellet har bedriften valgt å legge form og innhold tett opp mot en ren reklameside. Det mest opplagte salgsargumentet ville nok vært at elbilen er en miljøvennlig transportløsning. Men i stedet knyttes bilen til en urban og "kul" livsstil som mange ønsker seg. Dette understrekes gjennom både grafiske virkemidler, animasjoner og lyd.