Fagstoff

Nettmagasiner

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Innholdet i et nettmagasin er mer spesialisert enn innholdet i en nettavis.

 

Nettmagasinene inneholder lengre tekster og kvalitetsbilder.

 

Nettmagasiner har en gjennomgående designprofil.

 

Eksempler

D2 er nettmagasinet til avisen dagens Næringsliv.D2 er nettmagasinet til avisen Dagens Næringsliv. 

Dagens Næringsliv utgir både papiravis, nettavis og nettmagasinet D2.

 

 

Sammenlign de to nettpublikasjonene. På hvilken måte skiller nettmagasinet D2 seg fra nettavisen dn.no?

 

Salon er et amerikansk nettmagasin.Salon er et amerikansk nettmagasin. 

Nettmagasinet Vox publica utgia av Universitetet i Bergen.Nettmagasinet Vox Publica utgis av Universitetet i Bergen.  

Hva kjennetegner et nettmagasin?

Nettmagasinene har et mer spesialisert innhold enn nettavisene. Innholdet skal dessuten ha lengre levetid enn vanlig nyhetsstoff. Tekstutforming og grafisk design er to andre punkter der nettaviser og nettmagasiner skiller seg fra hverandre. Nettmagasinene har gjerne lengre reportasjer, og de bruker større ressurser på bildelegging. Magasinene forsøker også å opprette en mer gjennomgående designprofil, det vil si klare regler for hvordan tekst, bilder, farger og andre elementer skal brukes på sidene.

D2 på nett og papir

D2 er Dagens Næringslivs magasinsatsing, der innholdet publiseres både i en papirversjon og på nett. Mens nettavisene publiserer nytt innhold straks dette er klart – altså uten noen tradisjonell deadline, vil magasinene som oftest ha en bestemt utgivelsesdato. D2 kommer i papirutgave om fredagene, og innholdet på nett kommer samtidig. På nett kan imidlertid brukerne komme med kommentarer i tillegg, og innholdet er tilgjengelig lenge etter at papirutgaven er ute av sirkulasjon.

Faste maler for layout

Siden ovenfor er forsiden fra D2, mens siden nedenfor er en reportasje fra samme magasin. Legg merke til hvor like de to sidene er når det gjelder layout og grafiske virkemidler. Dette kommer av at nettaviser og nettmagasiner nesten alltid bruker et malbasert publiseringssystem: De som har ansvar for design, layout og typografi, lager noen få faste maler som alle må bruke når de skriver og legger ut bilder og annet stoff. Journalistene kan stort sett bare påvirke sidens utseende gjennom valg av bilder. Da ender det med at alle sidene formmessig blir svært like hverandre. Vi finner faktisk større variasjon i layouten i papiraviser og -magasiner enn på nettet.

Salon

Salon er et amerikansk nettmagasin. Magasinet er anerkjent for å levere et godt journalistisk produkt, men fordi det er et rent nettmagasin, har utgiverne hatt problemer med å tjene nok penger. Nettsidene oppdateres daglig, men ikke like kontinuerlig som i en ren nettavis, og innholdet hører klart hjemme i magasinsjangeren.

Salon er også et eksempel på en publikasjon som henvender seg til et internasjonalt publikum. På nettet spiller det jo ingen rolle om leserne befinner seg på den andre siden av jorda, språket er stort sett den eneste reelle begrensningen.

Magasinet er finansiert gjennom reklame, og fordi leserne kommer fra mange deler av verden, åpner dette for en del nye muligheter og utfordringer når det gjelder reklamefinansiering.

Vox Publica

Vox Publica er et norsk nettmagasin som blir utgitt av Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Navnet Vox Publica er hentet fra latin og betyr "den offentlige stemmen". Dette magasinet er et eksempel på hvordan en organisasjon kan benytte nettet for å formidle et innhold de mener er viktig, uten at de er nødt til å bruke mye penger. Skulle dette magasinet vært gitt ut i papirformat, ville trykking og distribusjon kostet mye.