Fagstoff

Nettaviser

Publisert: 11.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Moderne nettaviser inneholder både redaksjonelt stoff og stoff skapt av leserne.

 

Nettavistekster er sammensatte tekster.

 

Eksempel på redaksjonelt innhold i VGnettEksempel på redaksjonelt innhold i VG Nett (klikk for større versjon).  

Eksempel på leserskapt stoff i VGnett.Eksempel på leserskapt stoff i VG Nett. 

VGnett inneholder også levende bilder.VG Nett inneholder også levende bilder.


De første nettavisene kom i 1995. I programmet Mediemenerne fra 2004 kan du høre mer om nettavisenes historie i Norge.

 

Redaksjonelt stoff

Nettavisene har blitt svært sammensatte medieprodukter. For å vise noe av utviklingen har vi valgt ut tre skjermbilder fra VG Nett. VG Nett er Norges største norskspråklige nettavis og eies av Verdens Gang, som også gir ut Norges største papiravis. Det første skjermbildet viser en sak produsert av journalister og vurdert av redaksjonen på vanlig måte.

Innhold skapt av leserne

Ser vi på selve utformingen av sidene med redaksjonelt innhold, skiller de seg lite fra innhold som er produsert av brukerne (neste bilde). Slik er det ikke i papiraviser, der leserinnlegg har sine spesielle sider og en utforming som klart skiller dem fra redaksjonelt stoff. Innlegg på nettet har riktignok en del til felles med leserbrev i tradisjonelle aviser, men nettpublisering åpner også for helt nye bruksmåter. Det er dette VG Nett utnytter når de velger å fremheve noen innlegg på en forside – "Lesernes VG".

Fra tekst til levende bilder

Det tredje skjermbildet viser hvordan nettavisen til dels fjerner seg fullstendig fra alt som minner om en tradisjonell trykt avis. Vi er fremdeles på VGs nettsider, men her får vi presentert videoklipp med intervjuer, reportasjer osv. i en form som minner om hvordan NRK og TV 2 presenterer sitt audiovisuelle innhold på nett. TV og avis, to publiseringsformer som en gang var klart skilt fra hverandre, møtes dermed på nettet.

Oppgaver

Generelt