Fagstoff

Portaler

Publisert: 15.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk  

Huskelappen

En nettportal samler og kategoriserer informasjon fra ulike nettkilder.

 

Nettportalene har ofte egne temasider og egen nyhetstjeneste.

 

Ressurser

norge.no  

I Norge finnes det en rekke nettportaler i offentlig regi.

 

Eksempler:

Internasjonal nettportal

Til debatt

Mobiler og mediebrett stjeler brukere fra nettportalene, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Grimmert:

 

Mobilen er døden for nettportaler 

 

 

Yahoo er både en nettportal og en søkermotorYahoo er både en nettportal og en søkemotor 

Hva er en nettportal?

En nettportal samler innhold fra en lang rekke forskjellige kilder. Innholdet ordnes ved hjelp av faste kategorier og presenteres kort, med pekere til de eksterne nettstedene hvor brukerne kan finne mer informasjon. Portalene har en rekke undersider knyttet til avgrensede emner og interesseområder.

Yahoo

Yahoo er et av verdens aller mest besøkte nettsteder, med mer enn tre milliarder sidevisninger hver eneste dag. Disse er riktig nok fordelt på mange forskjellige tjenester. Blant annet står Yahoos epost-tjeneste for mye trafikk.

Nettstedet ble etablert i 1994 av noen få mennesker som satt og kategoriserte innhold og laget pekere til andre nettsteder. Dette var før søkemotorene var blitt særlig effektive, og nettbrukerne hadde derfor stor nytte av at noen hadde gjort jobben med å finne fram til gode nettsider innenfor forskjellige emner.

ABC Startsiden

Den norske portalen ABC Startsiden oppstod på samme måten som Yahoo! Portalen har vokst til å bli et av Norges aller mest brukte nettsteder. Startsiden består av en katalog over hovedsakelig norske nettsider.

Typisk for portaler som Yahoo! og ABC Startsiden er at de etter hvert har utvidet sin virksomhet med en lang rekke forskjellige tjenester. Vi ser også hvor framtredende søkefunksjonene er på disse nettsidene. Dette understreker det faktum at søk nå har fått mye større betydning på nettet enn manuell kategorisering.

Kulturnett Norge

En mer rendyrket portal er Kulturnett Norge. Her samles nyheter innen kultursektoren, samtidig som en kan finne informasjon om institusjoner, kunstnere, kunstverk, kommende arrangementer osv.