Oppgave: Arbeidsoppdrag

Den laveste prisen på kort sikt

Publisert: 18.09.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Med bidragsmetoden kan vi beregne den laveste prisen som  er forsvarlig å bruke. Her kommer et eksempel der du skal gjøre denne vurderingen.

En bedrift selger 9 000 enheter av et produkt per år. Prisen inklusive mva er 20,- kroner. Variable enhetskostnader er 12,- kroner, og den årlige faste kostnadene er 60000,- kroner.

  1. Beregn dekningsbidrag per enhet.
  2. Beregn det totale dekningsbidrag.
  3. Hva blir det årlige overskuddet?
  4. Hva blir den laveste prisen bedriften kan ta på kort sikt?

   Begrunn svaret.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Generelt