Fagstoff

Nettkunst

Publisert: 18.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk

 

Huskelappen

Nettkunstnere bruker digitale verktøy som redskaper og nettsider som formidlingskanal.

 

Noen kunstnerne bruker sosiale medier til å la publikum følge arbeidet med kunstverket.

 

 

 

Eksempler

Marius Watz sin tegnemaskin 

 

Se intervju med Marius Watz om:

Kunst og kode  

 

Billedkunstneren Ida Julsen bruker 3D- verdenens og sosiale mediers muligheter i sine kunstverk.

 

På nettsidene hennes kan du følge produksjon av kunstprosjekter og lese om andre kunstnere, utstillinger og inspirasjonskilder.

Ida Julsen nettkunst 

 

 

Stor variasjon

Nettkunsten omfatter så mye forskjellig at den knapt lar seg presentere i en kort tekst. Den utnytter Internett til å gjøre ting som ikke er mulig i andre medier: En forfatter kan skrive på en tekst og la leserne avgjøre hvilken vei handlingen skal ta. Andre kunstnere lager kompliserte programmer for å skape bilder av ulik art. Internett gir muligheter til å fremstille store verk uten bruk av dyre materialer, samtidig som nettet gjør det mulig å nå et globalt publikum uten at det behøver å koste mye penger.

Demo-scenen

Noen nettkunstnere kommer fra tradisjonelle kunstretninger, men mange har bakgrunn fra demo-scenen. Demo-scenen kan følges tilbake til tidlig på 1980-tallet og til folk som brukte de første personlige datamaskinene til å lage dataprogrammer som styrte hvordan et kunstverk skulle bli seende ut. Demoer altså ikke videoer, men egne programmer der uttrykket styres av datamaskinen. 

Tegnemaskinen til Marius Watz

Et eksempel på nettkunst er Marius Watz sin tegnemaskin, som tegnet bilder basert på enkle regler og tilfeldighet. Tegnemaskinen var et program som begynte på et tilfeldig punkt på en flate. Fra dette punktet spredde det seg en mengde former og farger etter programmerte regler. Programmet, og dermed også tegningene, ble påvirket av hvordan brukerne navigerte på et bestemt nettsted, nemlig Odin (det tidligere navnet på regjeringen.no).