Fagstoff

Hva har du lært?

Publisert: 05.05.2011
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Da gjenstår det bare å sjekke hva du har lært om prising!

 1. Forklar begrepet kostnad.
 2. Hva menes med produktkostnader? Bruk en guidet fjelltur som eksempel og forklar hvilke produktkostnader som kan oppstå.
 3. Hva menes med bedriftskostnader? Nevn eksempler.
 4. Hva menes med at prissetting er både lett og vanskelig?
 5. Hvilke forhold må vi ta hensyn til når vi fastsetter prisen?
 6. Hva mener vi med direkte og indirekte kostnader? Bruk gjerne eksempler.
 7. Forklar hvordan du kalkulerer et produkt etter selvkostmetoden.
 8. Forklar begrepene variable kostnader, faste kostnader og dekningsbidrag.
 9. Forklar hvordan du kalkulerer et produkt etter bidragsmetoden.
 10. I hvilke situasjoner er det hensiktsmessig å bruke bidragsmetoden?
 11. Forklar begrepene avanse og dekningsbidrag.
 12. Hva går påslagsmetoden ut på?
 13. Hva dekker påslaget i påslagsmetoden?
 14. Hva tror du er grunnen til at butikker ofte bruker påslagsmetoden når de fastsetter prisen?
 15. Hva menes med prisdifferensiering?
 16. Nevn eksempler på kriterier som bedrifter kan bruke i prisdifferensieringen.
 17. Hva er grunnene til at bedrifter prisdifferensierer?
 18. En sportsforretning solgte 500 par fotballsko. Det ga en samlet inntekt på 35 000 kr. Hva var gjennomsnittsprisen for skoene?
 19. Variable kostnader for et produkt er 40 kr, og dekningsbidraget per enhet er 90 kr. Beregn prisen.
 20. En bedrift har beregnet totale variable kostnader for et produkt til 25 000 kr. Salget i enheter var 5000. Dekningsbidraget per enhet var 10 kr. Beregn prisen.
 21. En bedrift har et overskudd på 50 000 kr. De faste kostnadene er 20 000 kr. Salget i enheter er 3000. Beregn prisen når variable enhetskostnader er 15 kr.
 22. Utsalgspris for en vare uten mva. er 250 kr og variable enhetskostnader er 150 kr. Beregn dekningsbidraget per enhet.
 23. Beregn utsalgsprisen for et produkt med mva. når de direkte kostnadene er 50 kr, de indirekte kostnadene er 60 %, mva. er 25 % og fortjenesten er 40 %.
 24. Beregn pris med mva. på et produkt når direkte kostnader er 120 kr, avansen er 120 % og mva. er 25 %.
 25. Et produkt med mva. koster 250 kr. Mva. er 25 %.
  Beregn merverdiavgiften. Tenk deg at utsalgsprisen reduseres med 60 %. Hva blir den nye merverdiavgiften?
 26. Beregn pris per stykk ut fra dette grunnlaget: Innkjøpspris per stykk er 200 kr, frakt per stykk er 10 kr, indirekte kostnader er 65 % av inntakskost, fortjeneste er 45 % og mva. er 25 %.
 27. For et annet produkt betaler kunden 200 kr inklusiv mva. Hva er prisen uten merverdiavgift? Mva. er 25 %.
 28. Lekebutikk AS kjøper inn et parti bamser. Inntakskost for et parti bamser er 50 kr per stk. Avansen settes til 120 %. Mva. er 25 %. Hva må kunden betale for en bamse?
 29. Butikken «brenner inne» med 50 bamser og må redusere prisen med 45 % for å få solgt dem. Hva blir den nye prisen på en bamse?
 30. Kostnader er «forbruk av produksjonsfaktorer, målt i penger for å lage og selge et produkt», direkte kostnader er «pengeforbruk» som bare knyttes til ett produkt, mens indirekte kostnader omfatter hele bedriftens virksomhet. Det sier seg selv at direkte kostnader varierer stort i bedrifter som produserer forskjellige produkter. Vurder hvilke direkte kostnader vi har i ungdomsbedrifter som produserer og selger
  • matpakker
  • vafler
  • selskapsdrops