Fagstoff

Hvordan beskrive et nettsted?

Publisert: 11.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

medieuttrykk  

Huskelappen

Spørsmål du bør svare på når du skal beskrive et nettsted:


 • Hvem lager innholdet?
 • Hvem eier nettstedet?
 • Hva er formålet?
 • Hvem er målgruppen?

 

 

Nettleser adressefelt. Illustrasjon.   

Oppgave

Velg et nettsted som du selv kjenner til, og presenter det for de andre i klassen.

 

Sørg for å få med deg de punktene som er nevnt i fagteksten.

 

I dag kan ikke bare bedrifter og offentlige institusjoner, men også enkeltpersoner, lett produsere alt slags innhold på nettet. Skal vi beskrive et nettsted, er det derfor ikke tilstrekkelig å liste opp hva slags innhold vi finner der. Vi må også se på hvem det er som produserer og eier innholdet, hva som er formålet med nettstedet, og hvilken målgruppe det er beregnet på. Dessuten må vi vurdere kvaliteten på innholdet.

Hvem produserer innholdet?

 • Innholdet kan være produsert av privatpersoner, av offentlige institusjoner eller av bedrifter.
 • Innholdet kan være produsert av enkeltpersoner, eller av mange enkeltpersoner som danner et kollektiv (fellesskap). Mange nettsteder har også profesjonelle redaksjoner bestående av journalister, fotografer, web-designere og så videre.

Hvem eier nettstedet og innholdet?

 • De som eier et nettsted, kan produsere innholdet selv, eller de kan ansette eller invitere andre til å bidra med innhold.

Hva er formålet med nettstedet?

Vi skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle nettsteder.

 • Formålet med kommersielle nettsteder er å markedsføre et produkt eller en tjeneste som kunden betaler for.
 • Ikke-kommersielle nettsteder derimot, tar ikke betalt for bruk av innholdet.
 • Mange nettsteder tilbyr brukerne gratis tjenester som finansieres gjennom reklame på nettsidene. Denne typen nettsteder kan vi kalle delvis kommersielle.
 • Noen nettsteder skal først og fremst formidle informasjon, som for eksempel ulike slags leksikon og nettsteder drevet av offentlige institusjoner.
 • Det finnes nettsteder som har nettkunst som formål.
 • Noen nettsteder dekker fremfor alt sosiale behov hos brukerne.
 • Portaler og søkemotorer samler innhold fra en rekke andre nettsteder med ulike egenskaper og formål.

Hvem er målgruppen?

Noen nettsteder har klart avgrensede og nokså snevre målgrupper, mens andre henvender seg til store brukergrupper.